Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 30 marca rusza kolejny konkurs o fundusze europejskie na rozwój e-usług w administracji publicznej i kulturze. Projekty będą realizowane na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. To szansa na uruchomienie nowoczesnych technologii informatycznych, a także sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę klientów. Kwota dostępna w konkursie to ponad 5,1 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioskodawcy będą mieli czas na składanie wniosków do 10 czerwca.

 

Fundusze z programu regionalnego wspierają inwestycje dotyczące wprowadzania i uruchamiania nowoczesnych technologii informatycznych w instytucjach publicznych. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 odbyło się już 13 konkursów wspierających rozwój e-usług na Mazowszu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mieszkańcy mogą liczyć na sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę w szpitalach, przychodniach, urzędach, szkołach czy placówkach edukacyjnych. Informatyzacja poprawia dostęp do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych.

 

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 rozdysponowaliśmy już ponad 560 milionów złotych na realizację 151 projektów mających na celu wspieranie rozwoju e-usług na Mazowszu. Fundusze europejskie umożliwiły uruchomienie nowoczesnych rozwiązań informatycznych m.in. w Szpitalu Bielańskim, Instytucie Matki i Dziecka, a także w Mazowieckich Szpitalach Wojewódzkich w Siedlcach i Ostrołęce. – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co, ile i dla kogo dofinansowanie?

Wsparcie obejmie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Budżet konkursu wynosi 5 144 760,00 złotych. Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wyniesie 100 000,00  złotych, natomiast maksymalne dofinansowanie to 2 500 000,00 złotych. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania wynoszący 80%. Konkurs będzie trwał od 30 marca do 10 czerwca 2020 r.

O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia, a także spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd oraz uczelnie wyższe i instytucje kultury.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach. MJWPU będzie organizowała spotkania dla beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych.

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.


Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych