Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie wspierają osoby dorosłe w radzeniu sobie na rynku pracy. Już pod koniec kwietnia rozpocznie się konkurs o unijne dofinansowanie projektów edukacyjnych z zakresu kompetencji językowych i cyfrowych. Pula dostępnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wyniesie ponad 14 mln zł. Wnioski będzie można składać do 22 maja. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmie organizację szkoleń lub kursów cyfrowych i językowych skierowanych do mieszkańców Mazowsza, którzy ukończyli co najmniej 25 lat. Preferowane będą działania dedykowane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli np. o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, mieszkającym na terenach wiejskich lub objętych programem rewitalizacji. Nauka może dotyczyć języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Co ważne, będą to szkolenia i kursy prowadzące do uzyskania certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). W przypadku szkoleń cyfrowych również konieczne będzie zapewnienie możliwości formalnego potwierdzenia kwalifikacji.

 

Dla kogo i ile?

O fundusze europejskie mogą ubiegać się różne podmioty, na przykład firmy szkoleniowe, doradcze, czy fundacje. Dofinansowanie obejmie projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł. Na ich realizację będą maksymalnie 2 lata. Planując działania należy liczyć się z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 15 procent kosztów kwalifikowalnych.

 

O czym trzeba pamiętać?

Podczas przygotowywania projektu trzeba pamiętać o przeprowadzeniu diagnozy stanu wiedzy uczestników, aby w jaki największym stopniu dopasować program zajęć do ich potrzeb. Jeśli w ramach projektu tworzone będą materiały edukacyjne, takie jak broszury czy prezentacje multimedialne) konieczne będzie ich udostępnienie na zasadach wolnej licencji. Dzięki temu więcej osób skorzysta z wiedzy powstałej przy wsparciu ze środków publicznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś