Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Co łączy zabytkową wieżę Ciśnień w Ciechanowie, urokliwy Pałac w Korczewie nad Bugiem i dawną halę targową „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej? Fundusze europejskie! To właśnie dzięki nim te obiekty zyskały nowe życie. Już niedługo samorządy, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe otrzymają kolejną szansę na zdobycie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs o fundusze na  ochronę zabytków potrwa od 28 lutego do 13 maja. Wsparcie jednego projektu wyniesie maksymalnie 1 milion złotych.

 

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na odnowę zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie. Wszystko po to, aby odzyskały dawny blask i stały się miejscami ważnych dla mieszkańców aktywności, w szczególności kulturalnych i edukacyjnych. Możliwe będzie również prowadzenie tam działalności komercyjnej.  Pomoc obejmie jednak tylko miejsca wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomniki historii, chronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także parki kulturalne.

 

Na co i dla kogo dofinansowanie?

Wsparcie z programu regionalnego pozwoli na konserwację, renowację, czy modernizację historycznych obiektów
i zespołów zabytkowych. Fundusze europejskie zainwestowane zostaną w ochronę ogrodów i parków, a także zabezpieczenie zabytkowych obiektów przed zniszczeniem lub kradzieżą. O środki będą mogły ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe, ale też jednostki sektora finansów publicznych i spółki prawa handlowego.

Dofinansowanie jednego projektu wyniesie do 1 miliona złotych. Jakie prace będzie można sfinansować? Roboty i materiały budowlane, prace konserwatorskie, restauratorskie, termomodernizacyjne, ale też montażowe czy instalacyjne. Obiekty muszą być  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych.

 

O czym trzeba pamiętać?

Fundusze europejskie wspierają miejsca, z których oferty skorzystają mieszkańcy, dlatego nie można zapomnieć o analizie zapotrzebowania na projekt. To jeden z podstawowych wymogów konkursu. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Większą szansę na wsparcie będą miały działania dotyczące odnowy obiektów nieużytkowanych i zagrożonych zniszczeniem, projekty przyczyniające się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej, zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, a przede wszystkim projekty gotowe do realizacji.

 

Dotychczas dofinansowanie uzyskało 75 projektów z zakresu ochrony zabytków i zwiększania dostępności do zasobów kultury, których wsparcie przekroczyło 176 mln zł. Program regionalny jest już na zaawansowanym etapie realizacji, dlatego w tym konkursie do zdobycia są już zdecydowanie mniejsze środki. Ponadto, będziemy zwracać dużą uwagę na gotowość projektu do realizacji, czyli posiadanie wszystkich potrzebnych pozwoleń umożliwiających szybkie rozpoczęcie prac – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

 

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Mazowsze? #eFEktUE

Pośród 75 projektów z zakresu ochrony zabytków i zwiększania dostępności do kultury znajdują się  m.in.:

  • Odrestaurowana Wieża Ciśnień wraz z powstałym w sąsiedztwie Parkiem Nauki Torus w Ciechanowie, beneficjent – Gmina Miejska Ciechanów  (zdjęcie nr 1, źródło: Urząd Miasta Ciechanów),
  • Odnowiony barokowy Pałac w Korczewie nad Bugiem, zwany „Perłą Podlasia” – beneficjent: Fundacja „Pałac w Korczewie” (zdjęcie nr 2, autor: Krzysztof Chojnacki),
  • Odnowiony zabytkowy budynek „Jatki”, czyli dawna hala targowa w Ostrowi Mazowieckiej – beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka (zdjęcie nr 3, autor: Krzysztof Chojnacki).

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych