Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Co łączy zabytkową wieżę Ciśnień w Ciechanowie, urokliwy Pałac w Korczewie nad Bugiem i dawną halę targową „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej? Fundusze europejskie! To właśnie dzięki nim te obiekty zyskały nowe życie. Już niedługo samorządy, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe otrzymają kolejną szansę na zdobycie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs o fundusze na  ochronę zabytków potrwa od 28 lutego do 13 maja. Wsparcie jednego projektu wyniesie maksymalnie 1 milion złotych.

 

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na odnowę zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie. Wszystko po to, aby odzyskały dawny blask i stały się miejscami ważnych dla mieszkańców aktywności, w szczególności kulturalnych i edukacyjnych. Możliwe będzie również prowadzenie tam działalności komercyjnej.  Pomoc obejmie jednak tylko miejsca wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomniki historii, chronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także parki kulturalne.

 

Na co i dla kogo dofinansowanie?

Wsparcie z programu regionalnego pozwoli na konserwację, renowację, czy modernizację historycznych obiektów
i zespołów zabytkowych. Fundusze europejskie zainwestowane zostaną w ochronę ogrodów i parków, a także zabezpieczenie zabytkowych obiektów przed zniszczeniem lub kradzieżą. O środki będą mogły ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe, ale też jednostki sektora finansów publicznych i spółki prawa handlowego.

Dofinansowanie jednego projektu wyniesie do 1 miliona złotych. Jakie prace będzie można sfinansować? Roboty i materiały budowlane, prace konserwatorskie, restauratorskie, termomodernizacyjne, ale też montażowe czy instalacyjne. Obiekty muszą być  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych.

 

O czym trzeba pamiętać?

Fundusze europejskie wspierają miejsca, z których oferty skorzystają mieszkańcy, dlatego nie można zapomnieć o analizie zapotrzebowania na projekt. To jeden z podstawowych wymogów konkursu. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Większą szansę na wsparcie będą miały działania dotyczące odnowy obiektów nieużytkowanych i zagrożonych zniszczeniem, projekty przyczyniające się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej, zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, a przede wszystkim projekty gotowe do realizacji.

 

Dotychczas dofinansowanie uzyskało 75 projektów z zakresu ochrony zabytków i zwiększania dostępności do zasobów kultury, których wsparcie przekroczyło 176 mln zł. Program regionalny jest już na zaawansowanym etapie realizacji, dlatego w tym konkursie do zdobycia są już zdecydowanie mniejsze środki. Ponadto, będziemy zwracać dużą uwagę na gotowość projektu do realizacji, czyli posiadanie wszystkich potrzebnych pozwoleń umożliwiających szybkie rozpoczęcie prac – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

 

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Mazowsze? #eFEktUE

Pośród 75 projektów z zakresu ochrony zabytków i zwiększania dostępności do kultury znajdują się  m.in.:

  • Odrestaurowana Wieża Ciśnień wraz z powstałym w sąsiedztwie Parkiem Nauki Torus w Ciechanowie, beneficjent – Gmina Miejska Ciechanów  (zdjęcie nr 1, źródło: Urząd Miasta Ciechanów),
  • Odnowiony barokowy Pałac w Korczewie nad Bugiem, zwany „Perłą Podlasia” – beneficjent: Fundacja „Pałac w Korczewie” (zdjęcie nr 2, autor: Krzysztof Chojnacki),
  • Odnowiony zabytkowy budynek „Jatki”, czyli dawna hala targowa w Ostrowi Mazowieckiej – beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka (zdjęcie nr 3, autor: Krzysztof Chojnacki).

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś