Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Samorząd Województwa Mazowieckiego zainwestował fundusze europejskie na ochronę gatunków roślin i zwierząt na terenie Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Całkowita wartość projektu to ponad 2,9 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł dofinansowania pochodzi ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego wspiera inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych województwa mazowieckiego. Wspólne działania gmin, mieszkańców oraz przedsiębiorstw realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych znacząco przyczyniają się do poprawy stanu naszego środowiska. Dobre praktyki i odważne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska zasługują na wsparcie, bo dzięki takim przedsięwzięciom zmienia się na lepsze nasza przyroda i otoczenie.

Projekt  Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowany był przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku. Przedsięwzięcie polegało na realizacji czterech działań:

Ochrona raków i ryb

Czynna ochrona raka szlachetnego, raka błotnego oraz strzebli błotnej i różanki. Pierwszym etapem projektu było wybudowanie wylęgarni ryb i raków, która powstała przy ośrodku edukacyjnym Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie. Dorosłe osobniki po odbytym rozrodzie wypuszczane są do macierzystych zbiorników i cieków wodnych. Spośród wyhodowanych młodych osobników część zasila macierzyste populacje, a część trafia do wytypowanych wcześniej zbiorników i cieków wodnych na  terenach mazowieckich parków krajobrazowych.

Ochrona flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Czynna ochrona 10 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju – wpisanych do Polskiej czerwonej księgi roślin lub Czerwonej listy roślin naczyniowych w Polsce, są to m.in.: gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum), goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella), storczyk kukawka (Orchis militaris), starodub łąkowy (Ostericum palustre) czy kosaciec syberyjski (Iris sibirica).

Ochrona Bagna Całowanie

Zadanie polega na poprawie stanu wilgotnych siedlisk na obszarze obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym poprzez wykaszanie, odkrzaczanie, pielęgnację siedlisk leśnych oraz wprowadzaniu brzozy niskiej. Betula humilis (brzoza niska) – w Polsce gatunek zagrożony (wg. Polskiej czerwonej księgi roślin z 2014 r) objęty ochroną całkowitą. Na Mazowszu znany z zaledwie kilku zanikających stanowisk.

Ścieżka „13 błota stóp”

Wykonanie remontu ścieżki przyrodniczej „13 błota stóp” na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Zadanie polegało na remoncie i wymianie zużytych elementów ścieżki tj. kładki, 3 mostków, tablic edukacyjnych, wieży widokowej na Bagnie Całowanie oraz wydaniu przewodnika po ścieżce w wersji elektronicznej i papierowej. 

Tytuł projektu: Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość projektu: 2 926 991,09 zł

Kwota dofinansowania: 2 341 592,87 EFRR

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Fot. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś