Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie wspierają mazowieckie szpitale w zakupie sprzętu do diagnostyki i leczenia pacjentów. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczonych zostanie na realizację 9 projektów z listy rezerwowej. Z ich efektów skorzystają mieszkańcy Radomia, Ostrołęki, Łosic, Ciechanowa, Lipska, Płocka, Zwolenia i okolicznych miejscowości.

 

 

Dostęp do opieki medycznej to jeden z elementów wpływających na jakość życia mieszkańców. Dlatego fundusze europejskie inwestowane są w zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, a także realizację programów zdrowotnych. Dotychczas w działania z tych obszarów zainwestowane zostało ponad 450 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Wczesna diagnostyka, dostęp do aparatury medycznej i odpowiedniej opieki lekarskiej należą do podstawowych potrzeb mieszkańców. Dlatego fundusze europejskie w ramach kolejnych projektów przeznaczone zostaną na inwestycje w sprzęt wykorzystywany w leczeniu chorób krążeniowych, kardiologicznych, onkologicznych, czy w pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Dofinansowanie trafi do dwóch radomskich placówek medycznych – Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Dzięki temu mieszkańcy z tego terenu będą mogli skorzystać z jeszcze lepszej opieki w ramach m.in. oddziału chirurgii, chorób płuc, oddziału położniczo-ginekologicznego, poradni kardiologicznej oraz poradni dla dzieci i młodzieży. Z funduszy na zakup sprzętu dla oddziału rehabilitacji, oddziału chorób wewnętrznych, jak i bloku operacyjnego skorzysta Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Pomoc finansowa trafi do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Fundusze europejskie wspomogą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Inwestycja obejmie m.in. zakup USG do poradni kardiologicznej, czy łóżek i aparatury medycznej dla oddziału chorób wewnętrznych. Środki trafią również do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Lipsku i Zwoleniu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą dofinansowanych projektów w ramach konkursu z działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Konkurs dla podmiotów leczniczych, w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia mapami potrzeb zdrowotnych. Pierwsze projekty w ramach konkursu zdobyły dofinansowanie w 2018 roku.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś