Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie wspierają mazowieckie szpitale w zakupie sprzętu do diagnostyki i leczenia pacjentów. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczonych zostanie na realizację 9 projektów z listy rezerwowej. Z ich efektów skorzystają mieszkańcy Radomia, Ostrołęki, Łosic, Ciechanowa, Lipska, Płocka, Zwolenia i okolicznych miejscowości.

 

 

Dostęp do opieki medycznej to jeden z elementów wpływających na jakość życia mieszkańców. Dlatego fundusze europejskie inwestowane są w zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, a także realizację programów zdrowotnych. Dotychczas w działania z tych obszarów zainwestowane zostało ponad 450 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Wczesna diagnostyka, dostęp do aparatury medycznej i odpowiedniej opieki lekarskiej należą do podstawowych potrzeb mieszkańców. Dlatego fundusze europejskie w ramach kolejnych projektów przeznaczone zostaną na inwestycje w sprzęt wykorzystywany w leczeniu chorób krążeniowych, kardiologicznych, onkologicznych, czy w pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Dofinansowanie trafi do dwóch radomskich placówek medycznych – Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Dzięki temu mieszkańcy z tego terenu będą mogli skorzystać z jeszcze lepszej opieki w ramach m.in. oddziału chirurgii, chorób płuc, oddziału położniczo-ginekologicznego, poradni kardiologicznej oraz poradni dla dzieci i młodzieży. Z funduszy na zakup sprzętu dla oddziału rehabilitacji, oddziału chorób wewnętrznych, jak i bloku operacyjnego skorzysta Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Pomoc finansowa trafi do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Fundusze europejskie wspomogą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Inwestycja obejmie m.in. zakup USG do poradni kardiologicznej, czy łóżek i aparatury medycznej dla oddziału chorób wewnętrznych. Środki trafią również do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Lipsku i Zwoleniu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą dofinansowanych projektów w ramach konkursu z działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Konkurs dla podmiotów leczniczych, w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia mapami potrzeb zdrowotnych. Pierwsze projekty w ramach konkursu zdobyły dofinansowanie w 2018 roku.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych