Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Cyfrowa transformacja naszego kraju, rozwój innowacji, jak wykorzystać potencjał firmy to tylko niektóre zagadnienia seminarium zorganizowanego przez Pracodawców RP. W ramach wydarzenia odbyło się  posiedzenie Platformy Nowych Technologii. Możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków unijnych przedstawił Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

 

Seminarium otworzył Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP. Następnie Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk  opowiedziała o założeniach programu Polska Cyfrowa i roli przedsiębiorców w rządowych planach cyfryzacji kraju. Z kolei możliwości wsparcia mazowieckiego biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaprezentował Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU. Temat transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, przybliżył uczestnikom Łukasz Węgrzyn, Partner w SSW Pragmatic Solutions i wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. O wykorzystaniu potencjału europejskich innowatorów opowiedział natomiast Wojciech Przybylski, Lider networku New Europe 100,
a także Prezes fundacji Res Publica.

 

Wsparcie biznesu z RPO WM 2014-2020

Program regionalny to ponad 8 mld zł. Najwięcej środków europejskich zarezerwowanych jest na obszar badań i rozwoju (ponad 1 mld zł) i innowacyjności oraz przedsiębiorczości (ponad 843 mln zł). Na cyfryzację, czyli rozwój e-usług dofinansowanie wynosi prawie 660 mln zł.

 

– Jednym z kierunków rozwoju jest inteligentna specjalizacja, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym – podkreślał Dyrektor M. Frankowski – prawie co drugi projekt realizowany w ramach RPO WM dotyczy właśnie przedsiębiorców. Podpisali oni już  1,2 tys. umów na kwotę 1,3 mld zł.

 

Fundusze europejskie pomagają w:

  • Inwestycjach w infrastrukturę B+R jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw
  • Nawiązywaniu współpracy biznes-nauka
  • Poszukiwaniu nisz rozwojowych i innowacyjnych
  • Zwiększeniu aktywności B+R przedsiębiorstw
  • Stwarzaniu warunków dla powstawania i rozwoju MŚP
  • Umiędzynarodowieniu działalności
  • Wdrażaniu innowacji, w tym również opartych na ICT

 

– Mazowsze jest na 4 miejscu pod względem kontraktacji grantów unijnych w obecnej perspektywie. W obszarze badań i rozwoju, innowacyjności i przedsiębiorczości mamy już 79 procent środków w podpisanych umowach, a w ramach całego programu to wynik 69 procent. Wartość wszystkich podpisanych umów to kwota ponad 6,2 mld zł – prezentował Dyrektor Frankowski – Za dobre wyniki, nasze województwo otrzyma dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich obecnych i przyszłych wnioskodawców.

 

Dyrektor MJWPU przedstawił uczestnikom seminarium harmonogram konkursów dla przedsiębiorców w 2019 r.: na co będzie można otrzymać wsparcie, jakie kwoty i poziomy dofinansowania będą dostępne, i co ważne, ile czasu będą mieli wnioskodawcy na złożenie wniosku.

Seminarium było również okazją do szerszej dyskusji na temat m.in. wpływu innowacji na gospodarkę, jak budować nowoczesną i zaawansowaną firmę czy jak wprowadzać cyfryzację do biznesu.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2019 r. zaplanowano 10 konkursów na ponad 171,2 mln zł.
Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś