Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zapraszamy do składania wniosków o unijne dofinansowanie inwestycji dotyczących selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. Konkurs organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można składać do 28 maja.

 

Na co dofinansowanie?

Środki europejskie przeznaczone zostaną na projekty dotyczące gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów). Na dofinansowanie mają szansę inwestycje z zakresu:

 

  • wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość kosztów kwalifikowalnych wyniesie ponad 2 mln zł,
  • innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł.

 

Dodatkowo, w ramach projektów finansowanie znajdą inne działania mające na celu ograniczanie powstawania śmieci oraz selektywną zbiórkę odpadów (np. zakup pojemników na odpady). Mogą to być działania inwestycyjne, ale też informacyjne i edukacyjne.

 

Dla kogo dofinansowanie?

O fundusze mogą ubiegać się samorządy i ich związki, a także działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. Na dofinansowanie mają szansę również podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządów. Poziom wsparcia projektów wyniesie do 85 procent kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów generujących dochód poziom dofinansowania zostanie określony z uwzględnieniem zryczałtowanej stawki dochodu w wysokości 20%.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z   Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach programu Infrastruktura i Środowisko dostępne są na stronie www.pois.gov.pl.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych