Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zapraszamy do składania wniosków o unijne dofinansowanie inwestycji dotyczących selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. Konkurs organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można składać do 28 maja.

 

Na co dofinansowanie?

Środki europejskie przeznaczone zostaną na projekty dotyczące gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów). Na dofinansowanie mają szansę inwestycje z zakresu:

 

  • wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość kosztów kwalifikowalnych wyniesie ponad 2 mln zł,
  • innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł.

 

Dodatkowo, w ramach projektów finansowanie znajdą inne działania mające na celu ograniczanie powstawania śmieci oraz selektywną zbiórkę odpadów (np. zakup pojemników na odpady). Mogą to być działania inwestycyjne, ale też informacyjne i edukacyjne.

 

Dla kogo dofinansowanie?

O fundusze mogą ubiegać się samorządy i ich związki, a także działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. Na dofinansowanie mają szansę również podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządów. Poziom wsparcia projektów wyniesie do 85 procent kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów generujących dochód poziom dofinansowania zostanie określony z uwzględnieniem zryczałtowanej stawki dochodu w wysokości 20%.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z   Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach programu Infrastruktura i Środowisko dostępne są na stronie www.pois.gov.pl.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś