Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Wiązowna, wymiana starych, nieekologicznych pieców w gminach Kampinos, Młodzieszyn i Raszyn oraz rozwój e-usług w szpitalu MSWiA, SZPZLO Warszawa-Ochota i SPZOZ w Radzyminie to główne założenia projektów, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają ponad 17,1 mln zł dofinansowania ramach RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Rozwój ekologicznego transportu miejskiego w gminie Wiązowna

W ramach inwestycji na terenie gminy wybudowanych zostanie 12 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz chodników. Powstaną one wzdłuż ulic: Duchnowska, Modrzewiowa, Dębowa, Kącka, Słoneczna, Pęclińska, Zamkowa, Krótka, Dworska, Armii Krajowej, Napoleońska i Lubelska. Roboty budowlane obejmą m.in.: przebudowę dróg, skrzyżowań, zjazdów, a także modernizację ogrodzeń przy posesjach. Powstaną nowe zatoki autobusowe, oświetlenie, oznakowania pionowe i poziome oraz odwodnienia ulic. Nowa sieć dróg rowerowych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi połączy się w dwóch punktach z istniejącymi już drogami rowerowymi na terenie gminy Wiązowna, sześcioma przystankami publicznego transportu zbiorowego oraz z 49 obiektami użyteczności publicznej.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz zmniejszenia hałasu miejskiego poprzez zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na rzecz ekologicznego transportu rowerowego.

 

Tytuł projektu: Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna

Beneficjent: Gmina Wiązowna

Całkowita wartość projektu: 12 348 042,62 zł

Kwota dofinansowania: 9 878 434,09 zł

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Zdrowe i czyste powietrze w gminie Kampinos

W ekologię inwestuje również gmina Kampinos. Dzięki środkom unijnym przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku urzędu gminy. Oprócz tego w 48 budynkach jednorodzinnych wymienione zostaną źródła ciepła i wody użytkowej. W efekcie w domach pojawią się trzy instalacje fotowoltaiczne oraz 13 kotłów gazowych, 13 kotłów na pellet, 13 kotłów zasilanych płynnym gazem propan-butan, siedem powietrznych pomp ciepła, geotermalna pompa ciepła o gruntowym wymienniku poziomym, a także piec olejowy.

 

Tytuł projektu: Gmina Kampinos – zdrowe i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji

Beneficjent: Gmina Kampinos

Całkowita wartość projektu: 1 971 333,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 668 725,97 (1 499 978,40 zł UE i 168 747,57 zł BP)

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Lepsza jakość powietrza w gminie Młodzieszyn

Dzięki funduszom unijnym również mieszkańcy gminy Młodzieszyn wymienią swoje stare piece węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 54 budynkach mieszkalnych zainstalowane zostaną piece spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. W ramach projektu w 27 budynkach zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej.

 

Tytuł projektu: Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn- wymiana urządzeń grzewczych

Beneficjent: Gmina Młodzieszyn

Całkowita wartość projektu: 1 672 238,76 zł

Kwota dofinansowania: 1 208 929,60 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Fundusze unijne na wymianę pieców w gminie Raszyn

Przedmiotem projektu będzie wsparcie 33 indywidualnych gospodarstw domowych przy wymianie starych kotłów węglowych na nowe urządzenia wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Jeden z budynków przejdzie też termomodernizację. Inwestycja obejmuje montaż 25 kotłów kondensacyjnych gazowych, siedem pieców na pellet oraz jednej pompy ciepła oraz trzech instalacji kolektorów słonecznych oraz ośmiu instalacji fotowoltaicznych.

Efektem projektu będzie obniżenie niskiej emisji, redukcja pyłów zawieszonych oraz emisji CO2. Ponadto mieszkańcy korzystając z nowoczesnych ekologicznych rozwiązań będą ponosić mniejsze koszty związane z ogrzewaniem domów i zużyciem energii.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne

Beneficjent: Gmina Raszyn

Całkowita wartość projektu: 917 942,67 zł

Kwota dofinansowania: 724 514,13 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

E-apteka w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Wsparcie z UE trafi również do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Już niebawem powstanie tu w pełni automatyczny system do sporządzania i wydawania leków cytostatycznych. Projekt obejmie zakup urządzenia do zlecania, produkcji i zarządzania lekami wraz z systemem informatycznym zapewniającym jego właściwe działanie oraz integrację z działającymi w szpitalu systemami informatycznymi. Zastosowanie tego typu rozwiązań informatycznych umożliwi m.in.: przesyłanie elektronicznych recept, generowanie dowolnie zadanych analiz leków, monitorowanie stanów magazynowych i stanów apteczek oddziałowych, definiowanie schematów podawania leków dla konkretnych pacjentów oraz automatyczne powiadamianie o nieprawidłowościach w zleconej terapii.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy obsługi pacjenta, usprawni pracę farmaceutów szpitalnych i lekarzy, a także poprawi komunikację pomiędzy nimi.

 

Tytuł projektu: Wdrożenie do praktyki klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie rozwiązań informatycznych wspomagających pracę Apteki Szpitalnej i gospodarkę lekami cytostatycznymi

Beneficjent: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 1 475 385,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 180 308,00 zł

Działanie 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

 

Rozwój e-usług w SZPZLO Warszawa-Ochota

Z kolei Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota pozyskał fundusze unijne na wdrożenie e-portalu umożliwiającego pacjentom korzystanie z usług zdrowotnych przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wdrożony w przychodniach należących do SZPZLO Warszawa-Ochota „Portal e-usług” umożliwi pacjentom dostęp do nowych usług, m.in.: e-rejestracja, e-recepta, e-wyniki czy e-przychodnia. Pacjent zyska w szczególności dostęp do kalendarza wizyt oraz możliwość wyboru przychodni czy lekarza. Będzie miał także możliwość anulowania rezerwacji wizyty oraz zmiany terminu wizyty. Ponadto otrzyma SMS lub e-mail z przypomnieniem o zbliżających się terminach wizyt z informacją zwrotną o potwierdzeniu terminu. Poza dzięki portalowi uzyska dostęp do archiwalnych wyników badań.

 

Tytuł projektu: Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa-Ochota

Beneficjent: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Całkowita wartość projektu: 1 211 550,00 zł

Kwota dofinansowania: 788 000,00 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

 

E-usługi medyczne w szpitalu w Radzyminie

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – SPZOZ w Radzyminie zainwestuje środki unijne we wdrożenie e-usług medycznych. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny m.in.: serwery, komputery, tablety a także oprogramowanie. Wdrożonych będzie sześć e-usług: e-obchód, e-wizyta, e-wypis, e-odpis, e-Medycyna Pracy, e-Kontrahent. Inwestycja umożliwi przeniesienie wszystkich działań w szpitalu na platformy elektroniczne (on-line).

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług dla pacjentów Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Beneficjent: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Całkowita wartość projektu: 950 521,86 zł

Kwota dofinansowania: 618 225,60 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś