Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie dwóch szkół podstawowych nr 2 i 3 w Sierpcu skorzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Do szkół zostanie także zakupiony sprzęt i pomoce naukowe, a nauczyciele będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma przeszło 1,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Jarosław Perzyński burmistrz Sierpca oraz Katarzyna Joniak skarbnik Sierpca.

 

„ Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj szkoły bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści. Fundusze europejskie wspierają innowacyjne metody nauczania, dzięki którym wiedza przekazywana jest w ciekawy sposób, dzieci uczą się twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają swoje zainteresowania i zdobywają nowe doświadczenia.” – powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 

Już niebawem Powiat Sierpecki zainwestuje fundusze unijne w rozwój edukacyjny łącznie 468 uczniów szkół podstawowych nr 2 i 3 w Sierpcu. W ramach projektu w szkołach będą prowadzone zajęcia dodatkowe  wyrównujące braki edukacyjne, a także rozwijające zdolności i zainteresowania. Będą to zajęcia m.in.: matematyczne, przyrodnicze, językowe, cyfrowe oraz kształcące postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Wszystkie zaplanowane działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. W projekcie przewidziane są także wyjazdy edukacyjne dla uczniów, m.in. do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Szkolne pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, Projekt skierowany jest również do kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. Oferta dla nauczycieli to m.in. możliwość nauki na studiach podyplomowych oraz szkolenia i warsztaty specjalistyczne.

 

Tytuł projektu: Naukowy Zawrót Głowy – innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

Całkowita wartość projektu: 1 607 506,37 zł

Kwota dofinansowania: 1 445 281,01 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś