Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie dwóch szkół podstawowych nr 2 i 3 w Sierpcu skorzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Do szkół zostanie także zakupiony sprzęt i pomoce naukowe, a nauczyciele będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma przeszło 1,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Jarosław Perzyński burmistrz Sierpca oraz Katarzyna Joniak skarbnik Sierpca.

 

„ Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj szkoły bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści. Fundusze europejskie wspierają innowacyjne metody nauczania, dzięki którym wiedza przekazywana jest w ciekawy sposób, dzieci uczą się twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają swoje zainteresowania i zdobywają nowe doświadczenia.” – powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 

Już niebawem Powiat Sierpecki zainwestuje fundusze unijne w rozwój edukacyjny łącznie 468 uczniów szkół podstawowych nr 2 i 3 w Sierpcu. W ramach projektu w szkołach będą prowadzone zajęcia dodatkowe  wyrównujące braki edukacyjne, a także rozwijające zdolności i zainteresowania. Będą to zajęcia m.in.: matematyczne, przyrodnicze, językowe, cyfrowe oraz kształcące postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Wszystkie zaplanowane działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. W projekcie przewidziane są także wyjazdy edukacyjne dla uczniów, m.in. do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Szkolne pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, Projekt skierowany jest również do kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. Oferta dla nauczycieli to m.in. możliwość nauki na studiach podyplomowych oraz szkolenia i warsztaty specjalistyczne.

 

Tytuł projektu: Naukowy Zawrót Głowy – innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

Całkowita wartość projektu: 1 607 506,37 zł

Kwota dofinansowania: 1 445 281,01 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych