Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozwijanie kompetencji kluczowych, nowatorskie metody nauczania, wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia cyfrowe, nauka języków obcych to główne założenia kolejnych projektów edukacyjnych, które otrzymały dofinansowanie. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego o zwiększeniu puli środków w konkursie, możliwe było wsparcie o 5,1 mln zł dodatkowych 7 projektów. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa, a konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty realizowane są w ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT (RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19). Uczniowie z mazowieckich szkół będą rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy projektów poznają także umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność rozumienia. Szczególna pomoc kierowana jest do dzieci z największymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Gmina Błonie (powiat warszawski-zachodni) już od września 2020 r. zacznie realizować swój projekt w 5 szkołach podstawowych. Ze wsparcia skorzysta tysiąc uczniów,  w tym z największymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wnioskodawca kładzie nacisk na naukę trzech kompetencji kluczowych. Uczniowie skorzystają z nauki języków obcych, z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz poznają technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem projektu będzie także przygotowanie młodzieży do skutecznego szukania pracy.  W szkołach wdrożone zostaną projekty edukacyjne oparte o zainteresowania uczniów i rozwijające kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz pracę w zespole i rozwiązywanie problemów. Wartość dofinansowania projektu to prawie 2 mln zł.

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera zrealizuje projekt w Szkole Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie. Już po wakacjach 160 uczniów będzie rozwijać kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, wymagane obecnie na rynku pracy. Wdrożone programy edukacyjne podniosą jakość kształcenia w szkole, zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy do pracowni szkolnych. Dodatkowo uczniowie zdobywać będą wiedzę poprzez udział w eksperymentach oraz rozwijać kompetencje informatyczne. Wartość dofinansowania projektu to ponad 370 tys. zł.

Pełna lista rankingowa dofinansowanych projektów dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dostępna jest na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/x-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-089-19/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Informacja i promocja

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś