Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozwijanie kompetencji kluczowych, nowatorskie metody nauczania, wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia cyfrowe, nauka języków obcych to główne założenia kolejnych projektów edukacyjnych, które otrzymały dofinansowanie. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego o zwiększeniu puli środków w konkursie, możliwe było wsparcie o 5,1 mln zł dodatkowych 7 projektów. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa, a konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty realizowane są w ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT (RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19). Uczniowie z mazowieckich szkół będą rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy projektów poznają także umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność rozumienia. Szczególna pomoc kierowana jest do dzieci z największymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Gmina Błonie (powiat warszawski-zachodni) już od września 2020 r. zacznie realizować swój projekt w 5 szkołach podstawowych. Ze wsparcia skorzysta tysiąc uczniów,  w tym z największymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wnioskodawca kładzie nacisk na naukę trzech kompetencji kluczowych. Uczniowie skorzystają z nauki języków obcych, z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz poznają technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem projektu będzie także przygotowanie młodzieży do skutecznego szukania pracy.  W szkołach wdrożone zostaną projekty edukacyjne oparte o zainteresowania uczniów i rozwijające kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz pracę w zespole i rozwiązywanie problemów. Wartość dofinansowania projektu to prawie 2 mln zł.

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera zrealizuje projekt w Szkole Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie. Już po wakacjach 160 uczniów będzie rozwijać kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, wymagane obecnie na rynku pracy. Wdrożone programy edukacyjne podniosą jakość kształcenia w szkole, zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy do pracowni szkolnych. Dodatkowo uczniowie zdobywać będą wiedzę poprzez udział w eksperymentach oraz rozwijać kompetencje informatyczne. Wartość dofinansowania projektu to ponad 370 tys. zł.

Pełna lista rankingowa dofinansowanych projektów dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dostępna jest na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/x-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-089-19/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Informacja i promocja

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych