Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Miasto Stołeczne Warszawa będzie wspierać edukacyjnie ponad 3,2 tys. uczniów szkół podstawowych. Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansował projekt w ramach konkursu z Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT. Celem projektu będzie rozwijanie wśród młodych osób kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej oraz nauka poruszania się po rynku pracy. Kwota wsparcia wyniesie blisko 2,5 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Nabór przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego zaplanowania kariery zawodowej. Wsparcie specjalistów ma tutaj kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Dzięki Funduszom Europejskim mazowieckie szkoły mogą realizować projekty edukacyjne, z których korzystają zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt, który otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł zrealizuje Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy w 52 szkołach  podstawowych z obszaru ZIT WOF. Z pomocy skorzysta 3240 uczniów oraz 230 nauczycieli. Realizacja projektu rozpocznie się 1.09.2021 r., a zakończy 31.08.2023 r.

Uczniowie klas VII-VII zazwyczaj mają problem z wyborem dalszej ścieżki kształcenia, nie wiedzą lub są niezdecydowani, jaki wybrać zawód i na jaką szkołę ponadpodstawową się zdecydować. Realizowany projekt pomoże uczniom zdobyć kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Są nimi kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole czy umiejętność rozumienia. Spotkania z doradcą zawodowym, wspólne planowanie własnej kariery, zdefiniowanie potrzeb edukacyjnych, to kolejne elementy projektu.

W ramach projektu uczniowie skorzystają z wycieczek do zakładów pracy. Takie wizyty będą miały charakter dydaktyczny, uczestnicy projektu poznają funkcjonowanie współczesnych firm, poznają struktury organizacyjne zakładów pracy, jak dana firma działa na rynku. Uczniowie poznają również zawody, specjalizacje, przyjrzą się nowym technologiom wykorzystywanym w danej branży. Wnioskodawca zaplanował wyjazdy do prestiżowych przedsiębiorstw, których działalność ma istotne znaczenie dla rozwoju regionu.

Na potrzeby uczniów oraz doradców zawodowych powstanie Stołeczny Punkt Informacji i Kariery. SPIK będzie wspierał szkoły oraz koordynował działania w zakresie doradztwa, np. porady zawodowe, coaching, konsultacje indywidualne, warsztaty, zajęcia grupowe „Program „Ryś w gąszczu zawodów”.

W 52 szkołach, w których będzie realizowany projekt powstaną Punkty Informacji i Kariery. Uczniowie znajdą tutaj indywidualne porady zawodowe, poddani zostaną również diagnozie na temat zainteresowań i predyspozycji. Doradcy będą uczyć potrzebnych umiejętności, takich jak komunikacja, praca w zespole, zasady autoprezentacji, kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów. Uczniowie będą także pracować nad rozwijaniem własnych pasji i talentów oraz będą uczyć się świadomie planować ścieżkę kariery edukacyjno–zawodowej.

Nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego, będą mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje. Będzie to udział w studiach podyplomowych, warsztaty uczące jak prowadzić rozmowy z młodymi ludźmi o przyszłym zatrudnieniu, a także jak wykorzystać narzędzia TIK w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.

 

Tytuł projektu: Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji

Całkowita wartość projektu: 2 955 477,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 484 277,00 zł

Działanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT

 

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego.

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie euoraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter.

Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedInYouTube oraz Instagram.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś