Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków o fundusze europejskie na rozwój integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym konkurs zaplanowany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na kwiecień 2020 r., zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie będą miały kolejną szansę na pozyskanie unijnych pieniędzy w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem realizowanych projektów będzie integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców Mazowsza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Ile, na co i dla kogo dofinansowanie?

Budżet konkursu wynosi ponad 34 milionów złotych. Unijnym wsparciem objęte zostaną usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym, a także działania o charakterze środowiskowym. O środki z programu regionalnego będą mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działa OPS lub PCPR wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej, dodatkowo Powiatowe Urzędy Pracy i inne instytucje rynku pracy,  przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna wkrótce na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś