Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków o fundusze europejskie na rozwój integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym konkurs zaplanowany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na kwiecień 2020 r., zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie będą miały kolejną szansę na pozyskanie unijnych pieniędzy w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem realizowanych projektów będzie integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców Mazowsza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Ile, na co i dla kogo dofinansowanie?

Budżet konkursu wynosi ponad 34 milionów złotych. Unijnym wsparciem objęte zostaną usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym, a także działania o charakterze środowiskowym. O środki z programu regionalnego będą mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działa OPS lub PCPR wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej, dodatkowo Powiatowe Urzędy Pracy i inne instytucje rynku pracy,  przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna wkrótce na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych