Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie pomagają potrzebujących mieszkańcom Mazowsza. Wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – m.in. osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotni, osoby niesamodzielne oraz osoby starsze. Z usług społecznych skorzystało ponad 80 tys. osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto ponad 170 tys. dorosłych Mazowszan zyskało umiejętności przydatne w pracy zawodowej. Dofinansowanie z Unii Europejskiej uzyskały m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej oraz Urzędy Pracy, co w dalszej perspektywie sprawiło, że tysiące osób zyskało szansę na rozwój kompetencji, aktywizację zawodową oraz inną potrzebną pomoc. Zobacz, jak wiele wartościowych inicjatyw udało się zrealizować na Mazowszu dzięki funduszom europejskim.  

Grafika z hasłem ”WOW! To już 18 lat w Unii Europejskiej? Fundusze Europejskie wspierają potrzebujących mieszkańców Mazowsza”. Na zdjęciu grupa młodych osób.

Fundusze europejskie dbają o potrzebujących mieszkańców Mazowsza. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Osoby z niepełnosprawnościami, starsze, bezrobotne, a także mieszkańcy terenów wiejskich zasługują na równe szanse w dostępie do ośrodków zdrowia, szkół, miejsc pracy czy też innych usług społecznych. Dzięki dofinansowaniu z UE instytucje pomocy społecznej zorganizowały szereg inicjatyw na rzecz aktywizacji osób potrzebujących na Mazowszu.

Jednym z przykładów takich działań jest projekt pt. „Aktywni w życiu i pracy” zrealizowany przez Powiat Otwocki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzine w Otwocku. Ponad 40 osób z powiatu otwockiego uczestniczyło w grupowym treningu kompetencji osobistych oraz życiowych. Zajęcia obejmowały m.in. naukę gospodarowania budżetem domowym, zarządzania czasem czy też redagowania pism urzędowych. Ponadto osoby biorące udział w projekcie miały szansę uczestniczyć w warsztatach dotyczących ekonomii społecznej, treningu poszukiwania pracy, kursach zawodowych, wyjeździe survivalowym oraz spotkaniach grup wsparcia. Podobne działania zostały zorganizowane w Ciechanowie, gdzie wsparciem w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej objęto 100 rodzin. W ramach projektu zorganizowano m.in. wyjazd edukacyjno-terapeutyczny dla 96 osób; punkt interwencji prawno-socjalnej, warsztaty „Akademia Świadomego Rodzica”, warsztaty aktywności zawodowej, a także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej; oraz prawa jazdy kat. B. Z kolei w Żyrardowie realizacja projektu pt. „Razem łatwiej” umożliwiła mieszkańcom uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, warsztatach z doradcą zawodowym, zajęciach z pedagogiem czy spotkaniach edukacyjno-sportowych. Z podobnych inicjatyw mogli skorzystać także mieszkańcy wielu innych mazowieckich miejscowści, m.in. Płocka, Radomia, Makowa Mazowieckiego, a także mieszkańcy powiatu sierpeckiego, gostyńskiego oraz mławskiego.  

Wsparcie dzięki funduszom europejskim uzyskały także osoby niesamodzielne, niepełnosprawne oraz seniorzy. Jednym z miejsc, które oferuje kompleksową pomoc jest placówka „Nasz Zak(ON)tek” zlokalizowana w powiecie wołomińskim. Jest to pierwsza placówka tego typu w rejonie. Ośrodek powstał w ramach realizacji projektu: pn. „Dom Wsparcia Dziennego” przez Fundację Nasza Bajka. Placówka oferuje wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla seniorów. Podopieczni Ośrodka mają zapewnioną terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne, a także rehabilitację z elementami integracji sensorycznej. Ponadto w placówce organizowane są wycieczki oraz grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych. Z kolei w gminie Stoczek powstała świetlica socjoterapeutyczna przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu zapobiegać wykluczeniu społecznemu mlodzieży zagrożonej ubóstwem. Zajęcia prowadzone w Świetlicy umożliwiają szerzenie wśród młodzieży właściwych postaw społecznych. Podobne placówki oferujące zajęcia dla dzieci i młodzieży powstały także m.in. w Radomiu („Bezpieczna przystań”), oraz na terenie gminy Liw (Dziecko Działa Aktywnie – Kluby Aktywności Twórczej).

Dzięki inicjatywom aktywizującym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podopieczni otrzymali potrzebne wsparcie na drodze do samodzielności. Została im zaoferowana pomoc na wielu płaszczyznach – w obszarze kształtowania właściwych postaw społecznych oraz aktywizacji zawodowej, a także integracji z lokalną społecznością.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś