Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Stypendia dla ponad 950 uzdolnionych uczniów z mazowieckich szkół podstawowych oraz z liceów ogólnokształcących, to główne założenia projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymał przeszło 5,2 mln zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Mazowsze – stypendia dla uczniów

Projekt, który zrealizuje Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pomoże wspierać uzdolnienia oraz zainteresowania młodych ludzi. Uczestnikami projektu będą uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, a także uczniowie liceów ogólnokształcących. Warunkiem otrzymania stypendium będą wysokie wyniki w nauce (średnia nie niższa niż 5,40), głównie w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, np. przedmioty przyrodnicze, informatyka, języki obce, matematyka i przedsiębiorczość.

Wnioskodawca planuje przyznać ok. 476 stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 oraz ok. 475 stypendiów w roku szkolnym 2021/2022. Stypendium ma charakter edukacyjny i może być przeznaczone na zakup m.in. sprzętu komputerowego, fachowej literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie udziału w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu.

 

– To już szósta edycja Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzięki funduszom europejskim możemy wspierać i motywować uczniów do pogłębiania wiedzy. Uczeń zdolny potrzebuje indywidualnego podejścia w edukacji. Ważną rolę pełni właśnie szkoła wraz z nauczycielami w zakresie rozwijania zdolności uczniów o ponadprzeciętnym potencjale – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Tytuł projektu: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

Beneficjent: Województwo Mazowieckie poprzez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 5 558 975,40 zł

Kwota dofinansowania: 5 281 026,63 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.3 Programy stypendialne

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś