Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej seniorzy z gminy Słupno zostali objęci kompleksową opieką. Zorganizowano dla nich szereg zajęć aktywizujących, w tym terapię zajęciową, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem, wykłady o tematyce psychologicznej czy edukacyjnej a także zajęcia usprawniające. Wsparciem objęto 50 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zobacz, jak wiele inicjatyw skierowanych do seniorów zrealizowano w gmienie Słupno dzięki funduszom europejskim.

Na grafice znajduje się hasło:  Fundusze Europejskie dbają o mazowieckich seniorów. W tle zdjęcie grupy uczestników projektu podczas wycieczki.

Działania aktywizujące seniorów w gminie Słupno

Celem projektu było wsparcie potrzebujących mieszkańców gminy Słupno poprzez zapewnienie, w zależności od indywidualnych potrzeb, odpowiedniej formy pomocy. W projekcie uczestniczyło 50 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z porad fizjoterapeuty, pielęgniarki oraz psychologa. Seniorzy mieli możliwość uczestnictwa m.in. w zajęciach usprawniających, wyjazdach edukacyjno-integracyjnych, zajęciach grupy wsparcia połączonych ze wspólnym gotowaniem czy terapii zajęciowej. Ponadto uczestnikom zapewniono szereg różnorodnych atrakcji, jak: wykłady o tematyce prozdrowotnej, psychologicznej oraz edukacyjnej, warsztaty kompetencji cyfrowych, warsztaty z rękodzieła czy wieczory taneczno-muzyczne. Szeroki zakres aktywności pozwolił na kompleksowe wsparcie seniorów, zadbanie o ich potrzeby zdrowotne oraz integrację z lokalną społecznością.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Kontynuacja wsparcia dla seniorów będzie możliwa również w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Beneficjenci będą mogli pozyskać dofinansowanie m.in. na rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w tym na realizację działań zwiększających samodzielność seniorów poprzez aktywny udział w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Ponadto przewidziane jest także m.in. dofinansowanie na rewitalizację obszarów innych niż miejskie w celu poprawy bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, w tym dostosowanie architektury, transportu do wymagań wszystkich obywateli – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi.

Tytuł projektu: Centrum Rozwoju Seniora

Beneficjent: Gmina Słupno

Całkowita wartość projektu: 960 328,12 zł

Kwota dofinansowania: 768 262,50 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Źródło zdjęć: Centrum Rozwoju Seniora

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych