Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat:

Poniższe zapisy mogą ulec dezaktualizacji. Po najnowsze informacje z zakresu Ekspertów FEM 2021-2027, zapraszamy na nową stronę poświęconą perspektywie finansowej EU na lata 2021-2027: Eksperci FEM 2021-2027

 

 

Prawo i dokumenty:

Komisja Kwalifikacyjna dokonująca oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała  616/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dokonującej oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-61640223-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-04-18.html

 

Zasady wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała 1708/360/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie Zasad wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Uchwała 1708/360/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2022 r. – Witryna Mazovia.pl

 

Uchwała nr 1491/433/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 1708/360/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie Zasad wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Uchwała 1491/433/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2023 r. – Witryna Mazovia.pl

 

Wykaz kandydatów na ekspertów

Uchwała  805/407/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Uchwała 805/407/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2023 r. – Witryna Mazovia.pl

 

Zapisy archiwalne:

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów FEM 2021-2027

Termin składania zgłoszeń: od  6 września 2023 roku do 20 września 2023 roku.

Ogłoszenie o naborze ekspertów FEM 2021-2027

 

  • Uchwała 1781/364/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818), w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego w wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Realizując zapisy ustawy wdrożeniowej Uchwałą Nr 1781/364/ 22 z dnia 29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził  „wykaz ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” – przepisując ekspertów do dziedziny, która odpowiada zakresem dziedzinie, w ramach której był on wpisany do „Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-178136422-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-11-29.html

 

Wynagrodzenia ekspertów

Uchwała nr 1037/415/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała 1037/415/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2023 r. – Witryna Mazovia.pl

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś