Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, odbyło się III posiedzenie Rady ds. Ekonomii Społecznej. Głównym punktem spotkania była prezentacja na temat możliwości finansowania obszaru ekonomii społecznej ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. W wydarzeniu udział wzięła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL.

Mazowieckie podmioty ekonomii społecznej z niecierpliwością czekają na ogłoszenie nowych naborów wniosków. Zarząd Województwa już zatwierdził harmonogram konkursów i te pierwsze zaplanowano na III kwartał 2015 r. Obecna na Radzie Dyrektor Szymanik w swojej prezentacji skupiła się właśnie na pokazaniu możliwości wsparcia m.in. osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także wspierania rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

– Nabór w ramach działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej będzie bardzo ważny, to ponad 3,71 mln euro m.in. na przedsięwzięcia, dzięki którym stworzone zostaną miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – mówiła Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na stworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników oraz wspieranie rozwoju PES tak, by zwiększyć zakres ich działań i zwiększyć w nich zatrudnienie.
O unijne środki będą mogły ubiegać się akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz PES.

Na posiedzeniu Rady rozmawiano także o kwestii trwałości działań i promocji produktów oraz usług oferowanych przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej. Przedstawiciele MCPS poinformowali uczestników spotkania o organizowanych targach ekonomii społecznej w 2015 r., a na koniec omówiono proces akredytacji Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES).

 
Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 022 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś