Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, odbyło się III posiedzenie Rady ds. Ekonomii Społecznej. Głównym punktem spotkania była prezentacja na temat możliwości finansowania obszaru ekonomii społecznej ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. W wydarzeniu udział wzięła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL.

Mazowieckie podmioty ekonomii społecznej z niecierpliwością czekają na ogłoszenie nowych naborów wniosków. Zarząd Województwa już zatwierdził harmonogram konkursów i te pierwsze zaplanowano na III kwartał 2015 r. Obecna na Radzie Dyrektor Szymanik w swojej prezentacji skupiła się właśnie na pokazaniu możliwości wsparcia m.in. osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także wspierania rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

– Nabór w ramach działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej będzie bardzo ważny, to ponad 3,71 mln euro m.in. na przedsięwzięcia, dzięki którym stworzone zostaną miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – mówiła Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na stworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników oraz wspieranie rozwoju PES tak, by zwiększyć zakres ich działań i zwiększyć w nich zatrudnienie.
O unijne środki będą mogły ubiegać się akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz PES.

Na posiedzeniu Rady rozmawiano także o kwestii trwałości działań i promocji produktów oraz usług oferowanych przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej. Przedstawiciele MCPS poinformowali uczestników spotkania o organizowanych targach ekonomii społecznej w 2015 r., a na koniec omówiono proces akredytacji Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES).

 
Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 022 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych