Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wdrożenie Portalu Komunikacji Online, modernizacja stron internetowych urzędów gmin Karczew i Wiązowna, utworzenie portalu inwestora, a także zakup sprzętu i usług związanych z digitalizacją archiwalnych zasobów kulturalnych obu gmin – to tylko wybrane z założeń projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz władze gminy Karczew – burmistrz Michał Rudzki, zastępca burmistrza Sebastian Kozłowski i skarbnik Małgorzata Pajek.

E-usługi dla mieszkańców

Rewolucja cyfrowa, która ma miejsce w dzisiejszych czasach, powoduje, że e-usługi w administracji publicznej zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę. Wprowadzanie e-usług oznacza przede wszystkim ułatwienia dla mieszkańców. Dodatkowo Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do  budowania społeczeństwa informacyjnego.

 

– Projekt będzie miał szeroki zasięg, niektóre z nich to rozbudowa stron internetowych gmin Karczew i Wiązowna, wprowadzenie możliwości płacenia podatków przez Internet oraz opłat za odpady komunalne, a w gminie Wiązowna umożliwienie mieszkańcom płatności online za bilety na wydarzenia kulturalne. W dobie aplikacji i smartfonów, taki projekt jest bardzo potrzebny, to realne korzyści dla mieszkańców. Na realizację mamy 1,5 roku – podkreślał burmistrz Karczewa Michał Rudzki.

 

Projekt ma na celu rozwój e-usług publicznych w gminach Karczew i Wiązowna. Jego główne założenia to wdrożenie Portalu Komunikacji Online, modułu informacji przestrzennej oraz modułu e-powiadomień. Obecne strony internetowe urzędów obu gmin poddane zostaną modernizacji. Zostanie wdrożony także portal inwestora, który będzie zintegrowany z Portalem Komunikacji Online.

 

– Kolejne pieniądze płyną do mazowieckich gmin. Środki unijne, to nie tylko nowe drogi ale również usługi, które wpływają na jakość życia mieszkańców – mówiła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) również zostanie zmienione. Po modernizacji EZD będzie dostępne w chmurze dla innych jednostek organizacyjnych. Dzięki nowym technologiom najważniejsze moduły odpowiedzialne za np. zamówienia publiczne, kontrolę zarządczą, samoocenę czy akty prawne będą bardziej przejrzyste i zyskają nową odsłonę. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone będzie też na zakup sprzętu oraz oprogramowania. Dzięki temu będzie można przeprowadzić digitalizację archiwalnych zasobów kulturalnych obu gmin. Projekt przewiduje także szkolenia dla pracowników urzędów.

 

Tytuł projektu: E- usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna

Beneficjent: Gmina Karczew

Całkowita wartość projektu: 2 804 874,42 zł

Kwota dofinansowania: 1 706 923,20 zł

Działanie: 2.1 E-usługi, Poddziałanie: 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2019 r. zaplanowano kolejne 10 konkursów na ponad 171,2 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś