Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Instytut Matki i Dziecka (IMID) udziela świadczeń medycznych chroniąc życie matki i dziecka w oparciu o jednostkę naukowo-badawczą o zasięgu ogólnopolskim. Instytut w ramach poradni specjalistycznych przyjmuje rocznie ponad 100 tys. osób, zaś leczeniu szpitalnemu poddawanych jest ok. 14 tys. małych pacjentów.

Chcąc zwiększyć zasięg oddziaływania IMID do udziału w projekcie zaprosił SZP ZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, SP ZOZ w Kołbieli, SP ZOZ w Celestynowie, SZP ZOZ w Wieliszewie.

Pozyskane dofinansowanie z funduszy europejskich pozwoliło na wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. Wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów oraz osiem (8) e-usług o najwyższym stopniu dojrzałości, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe załatwienie sprawy za pośrednictwem systemu telemedycznego. Są to: e-obchód, e-rejestracja, odbiór e-wyników z dostępem do elektronicznej dokumentacji pacjenta, obsługa zmiany terminu wizyt u lekarza, e-wywiad, e-konsultacje, e-samokontrola.

Jest to odpowiedź na potrzeby pacjentów oraz zapewnienie sprawnej obsługi szpitalnej.

The Institute of Mother and Child provides medical services protecting the life of mother and child, based on a research and development unit with Poland-wide scope. The Institute, via specialist clinics, sees over 100,000 people every year, while approximately 14,000 children are given hospital treatment.

Wanting to increase the reach of its services, the Institute invited the following to participate in the project: the Children’s Hospital in Dziekanów Leśny, and independent public health care institutions in Kołbiel, Celestynów, and Wieliszew.

The co-financing obtained from European funds made it possible to launch a modern ICT system. Electronic document circulation was introduced, as well as eight (8) eservices of the highest degree of maturity, thanks to which matters can be comprehensively sorted out via the telemedical system. These are: e-rounds, e-registration, collection of e-results with access to the patient’s electronic documentation, rescheduling appointments with a doctor, e-medical history, e-consultation, and e-self-inspection.

This is in response to patients’ needs, and for ensuring efficient hospital service.

 

Fot. Krzysztof Chojnacki (Photo Krzysztof Chojnacki)

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent (beneficiary):

Instytut Matki i Dziecka (The Institute of Mother and Child)

Projekt (project name):

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line (Implementation of IT Solutions at the Institute of Mother and Child with the Aim of introducing an Electronic System for Managing Medical Documentation) and for Rendering Online Services)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020)

Poddziałanie: 2.1. E-usługi

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund)

Całkowita wartość projektu: 7 679 638,65 zł

Wkład UE: 6 139 077,59 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś