Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze Europejskie pomogły w rozwoju edukacji w 4 sulejóweckich szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie nabyli nową wiedzę matematyczną, przyrodniczą, informatyczną oraz językową, a także rozwinęli swoje umiejętności interpersonalne. Szkolne pracownie przedmiotowe zyskały nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt wart blisko 2,8 mln zł. otrzymał dofinansowanie ponad 2,2 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Dzięki pozyskanemu z funduszy europejskich wsparciu, miasto Sulejówek zrealizowało we wszystkich swoich szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kompleksowy projekt edukacyjny dla ponad 1500 uczniów. Głównym celem podjętych działań było kształtowanie 3 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy: matematyczno–przyrodniczych, cyfrowych (ICT) oraz językowych. Dzieci uczyły się kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej i postaw przedsiębiorczych.

Ponadto uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów i zajęć organizowanych poza lekcjami. Zajęcia prowadzone były metodą eksperymentu lub metodą projektu tak, aby pobudzać zainteresowania, aktywność poznawczą oraz aspiracje zawodowe i naukowe dzieci i młodzieży. W ramach projektu dla każdej ze szkół zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne do szkolnych pracowni. Poza tym we wszystkich 5 szkołach utworzono pracownie informatyczne.

Dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowany został letni warsztat przyrodniczy „Sulejówecka Akademia Przyrody”. Uczniowie mieli możliwość rozwijania świadomości ekologicznej, umiejętności prowadzenia obserwacji, dostrzegania i interpretowania zjawisk przyrodniczych, a także odkrywania i pogłębiania zainteresowań.

Udział w zajęciach, warsztatach i wycieczkach przyczynił się do rozwoju wśród uczniów m.in.: wiedzy przyrodniczo-matematycznej, umiejętności informatycznych i językowych, a także do poszerzenia zainteresowań. Natomiast dostosowanie bazy szkół do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego oraz urozmaicenie metod i form kształcenia wpłynęło pozytywnie na pobudzenie aktywności poznawczej uczniów i ich otwartości na nowe doświadczenia.

Tytuł projektu: Równy start w przyszłość – rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy

Beneficjent: Miasto Sulejówek

Całkowita wartość projektu: 2 791 505,61 zł

Kwota dofinansowania: 2 641 325,61 zł (w tym 2 233 204,49 zł EFS + 408 121,12 zł BP)

Działanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Fot. Miasto Sulejówek

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś