Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przebudowa drogi powiatowej Szumanie – Bielsk została zakończona. Droga zyskała nową nawierzchnię, została  poszerzona i wyrównana, przebudowano także dwa mosty i skrzyżowanie z drogą wojewódzką. W modernizacji drogi pomogły fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie inwestycji wyniosło ponad 5,6 mln zł, z czego unijne wsparcie to ponad  4,7 mln zł., a środki z budżetu państwa to prawie 900 tys. zł. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Dzięki Funduszom Europejskim droga powiatowa nr 3759W Szumanie-Bielsk została rozbudowana i przebudowana. Inwestycja objęła ponad 7,5 km. W ramach projektu istniejąca nawierzchnia została wyrównana i poszerzona do szerokości 6 m. Ponadto przebudowano dwa mosty w miejscowościach Siemienie i Giżyn oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 560. W ramach projektu naprawiono również nawierzchnię istniejących skrzyżowań i zjazdów. Poza tym jezdnie zostały odwodnione, a pobocza uporządkowane. Pojawiły się też nowe bariery ochronne. Nadzór nad inwestycją pełnił Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększy i polepszy mobilność mieszkańców i przejezdnych, a także usprawni układ komunikacyjny i dostępność do głównych szlaków transportowych, m.in.  poprawi spójność regionalną sieci drogowej z siecią TEN-T. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Płockiego oraz turyści i osoby przejeżdżające przez ten teren.

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk

Beneficjent: Powiat Płocki

Całkowita wartość projektu: 6 002 428,12 zł

Kwota dofinansowania: 5 698 088,42 zł (w tym 4 798 390,25 zł EFRR + 899 698,17 zł BP)

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś