Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 13.08 br. o godzinie 11 na żywo, weź udział w pierwszym z czteroodcinkowego cyklu, webinarium dla potencjalnych Beneficjentów działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pt. Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR. Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatów Centra Pomocy Rodzinie jest szczególnie ważnym obszarem wsparcia ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020. Cykl webinariów będzie miał charakter informacyjno-doradczy, jest organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i prowadzony będzie przez wieloletnich specjalistów, praktyków i doświadczonych wdrożeniowców w tematyce funduszy europejskich.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych serdecznie zaprasza na cykl 4 webinariów prowadzonych na żywo, a dotyczących działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które odbędzie się 13 sierpnia 2018 roku o godz. 11. Prowadzącą pierwszy odcinek będzie wieloletnia specjalistka w obszarze funduszy europejskich i Zastępca Kierownika Wydziału Koordynacji EFS Pani Emilia Kroczek-Rydzewska. Omówione zostaną m.in.:

– planowany termin uruchomienia naboru pozakonkursowego

– uwarunkowania naboru pozakonkursowego

– dokumenty programowe obowiązujące w naborze

Projekty z działania 9.1 mają szczególne znaczenie w systemie wsparcia osób wymagających aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Uczestnicy będą mogli na żywo zadawać pytania podczas trwania odcinka. Zachęcamy wszystkie wyspecjalizowane podmioty w zakresie aktywizacji zawodowej do wzięcia udziału w cyklu webinarów, aktywnego uczestnictwa na żywo  oraz złożenia projektów w nadchodzącym naborze.

 

Szybka rejestracja

Udział w webinarium nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Wejdź w poniższy link i skorzystaj z szybkiej rejestracji. Wszystkie niezbędne informacje i przypomnienie o wydarzeniu na żywo otrzymasz na swój adres emailowy.

https://mazowia.clickmeeting.pl/dzialanie-9-1-szansa-dla-ops-i-pcpr/register?_ga=2.103360259.248385998.1533641970-2099213463.1529403532

Cykl webinariów będzie składał się z:

I odcinek – „Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR” – o charakterze informacyjnym, całościowo przedstawiający zagadnienia związane z działaniem i konkursem, zachęcający Beneficjentów do aplikowania;

  • planowany termin uruchomienia naboru pozakonkursowego
  • uwarunkowania naboru pozakonkursowego
  • dokumenty programowe obowiązujące w naborze

II odcinek – „Zgłoś swój projekt” – zgłoszenie do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych – termin: koniec września;

  • formularz zgłoszenia do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych
  • sposób zgłaszania projektu pozakonkursowego

III odcinek – „Informacja o naborze, ocena formalna i merytoryczna wniosków” – termin: koniec listopada;

  • warunki naboru
  • kryteria formalne i ich ocena
  • kryteria merytoryczne i ich ocena

IV odcinek – „Wniosek o dofinansowanie” –  termin: początek grudnia.

O szczegółach i datach kolejnych odcinków będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Dla Kogo?

Beneficjenci Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, typ projektu: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatów Centra Pomocy Rodzinie w IV kwartale 2018. tj. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

 

Organizator:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś