Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 2 października br. o godzinie 11 na żywo, weź udział w drugim z czteroodcinkowego cyklu, webinarium dla potencjalnych Beneficjentów działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pt. „Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR”. Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatów Centra Pomocy Rodzinie jest szczególnie ważnym obszarem wsparcia ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020. Cykl webinariów będzie miał charakter informacyjno-doradczy, jest organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i prowadzony będzie przez wieloletnich specjalistów, praktyków i doświadczonych wdrożeniowców w tematyce funduszy europejskich.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych serdecznie zaprasza na cykl 4 webinariów prowadzonych na żywo, dotyczących działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które odbędzie się 2 października 2018 roku o godz. 11. Prowadzącą drugi odcinek będzie wieloletnia specjalistka w obszarze funduszy europejskich i Zastępca Kierownika Wydziału Koordynacji EFS Pani Emilia Kroczek-Rydzewska. Omówione zostaną m.in.:

  • formularz zgłoszenia do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych;
  • sposób zgłaszania projektu pozakonkursowego.

Projekty z działania 9.1 mają szczególne znaczenie w systemie wsparcia osób wymagających aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Uczestnicy będą mogli na żywo zadawać pytania podczas trwania odcinka. Zachęcamy wszystkie wyspecjalizowane podmioty w zakresie aktywizacji zawodowej do wzięcia udziału w cyklu webinariów, aktywnego uczestnictwa na żywo  oraz złożenia projektów w nadchodzącym naborze.

 

Szybka rejestracja

Udział w webinarium nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Wypełnij formularz rejestracyjny i skorzystaj z szybkiej rejestracji. Wszystkie niezbędne informacje i przypomnienie o wydarzeniu na żywo otrzymasz na swój adres emailowy.

Cykl webinariów będzie składał się z:

I odcinek – „Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR” – o charakterze informacyjnym, całościowo przedstawiający zagadnienia związane z działaniem i konkursem, zachęcający Beneficjentów do aplikowania (odcinek zrealizowany: https://www.youtube.com/watch?v=e_1yqNr4Ul4):

  • planowany termin uruchomienia naboru pozakonkursowego;
  • uwarunkowania naboru pozakonkursowego;
  • dokumenty programowe obowiązujące w naborze.

II odcinek – „Zgłoś swój projekt” – zgłoszenie do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych – termin: 2 października 2018 r.:

  • formularz zgłoszenia do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych;
  • sposób zgłaszania projektu pozakonkursowego.

III odcinek – „Informacja o naborze, ocena formalna i merytoryczna wniosków” – termin: koniec listopada:

  • warunki naboru;
  • kryteria formalne i ich ocena;
  • kryteria merytoryczne i ich ocena.

IV odcinek – „Wniosek o dofinansowanie” – termin: początek grudnia.

O szczegółach i datach kolejnych odcinków będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dla Kogo?

Beneficjenci Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, typ projektu: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatów Centra Pomocy Rodzinie w IV kwartale 2018. tj. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Organizator:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych