Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu partnerskiego  Erasmus + „Ręka w rękę dla klimatu eko-przyjaznych szkół w Europie”.  Z grupą nauczycielek i nauczycieli ze szkół średnich m.in. z Hiszpanii, Turcji i Rumunii rozmawialiśmy o działaniach chroniących klimat i środowisko na Mazowszu. Pokazaliśmy przykłady zrealizowanych projektów, dzięki wsparciu funduszy europejskich. Mazowsze jest regionem, który realizuje politykę klimatyczną, środowiskową, energetyczną, transportową, przemysłową, rolną oraz zrównoważonego finansowania.

Grafika przedstawia napis Działania na rzecz klimatu dla mieszkańców i środowiska. Fundusze Europejskie wspierają ekologię. W tle widać dłoń trzymającą kulę ziemską zrobioną z zielonej trawy

 

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej w Brwinowie. Wizyta zagranicznych gości w Warszawie miała na celu prezentację różnych działań wspierających „zieloną transformację” na Mazowszu.

 

– Europa przyjazna dla środowiska to nasz wspólny cel. Dbając o klimat, poprawiamy jakość swojego życia zarówno teraz, jak i dla przyszłych pokoleń – mówiła Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Środki europejskie pomagają przeprowadzać inwestycje związane z ochroną powietrza na terenie Mazowsza. Dzięki temu, tempo zmian jest szybsze i zmienia się podejście do ekologii. Warto podkreślić, że beneficjenci najwięcej projektów realizują właśnie z zakresu dbania o czyste powietrze, które jest naszym wspólnym dobrem.

 

Fundusze Europejskie wspierają ekologię

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią ogromne zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska proponuje nową strategię rozwoju – Europejski Zielony Ład. Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz zrównoważenie tych emisji, których ograniczyć się nie udało, poprzez usuwanie z atmosfery, m.in. dzięki zwiększaniu ich pochłaniania np. za sprawą sadzenia drzew. Unijny cel neutralności klimatycznej oznacza, że do 2050 r. państwa Unii Europejskiej mają emitować tylko tyle gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla), ile są w stanie pochłonąć.

W programie regionalnym na lata 2014-2020 najwięcej pieniędzy – prawie 350 mln euro – przeznaczono na gospodarkę niskoemisyjną, w tym:

  • gospodarkę odpadami komunalnymi;
  • budowę i rozbudowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii;
  • termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej.

Fundusze europejskie pomogły zrealizować szereg inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, kogeneracji, termomodernizacji budynków czy budowy PSZOK-ów. Dodatkowo realizowane działania dotyczyły budowy ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź”, rozwoju mobilności miejskiej i wymiany starych urządzeń grzewczych. Fundusze europejskie sprawiły, że region jest bardziej zielony, poprawiła się efektywność energetyczna budynków publicznych i mieszkalnych. Mieszkańcy dostrzegają potrzebę dbania o klimat.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Kontynuacja wsparcia na działania chroniące klimat możliwa jest w obecnej perspektywie finansowej w ramach m.in. Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Priorytetu III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu i Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś