Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 31 grudnia firmy należące do sektora MŚP będą mogły składać wnioski o dotacje na wprowadzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług. Co istotne, wdrożenia te muszą być efektem prac badawczo-rozwojowych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie takich projektów wynosi prawie 65 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych będzie można składać do 3 kwietnia 2019 r.

Na co dofinansowanie?

Celem dofinansowanych w konkursie projektów będzie wsparcie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji. Pozwoli to na poprawę pozycji konkurencyjnej firm, a także m.in. zwiększenie zatrudnienia.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że dotacje przyznane zostaną przykładowo na rozbudowę firm związaną z wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług. Finansowanie obejmie również zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobach świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną). W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na inwestycję początkową, np. sprzęt, maszyny związane z założeniem nowego zakładu lub wprowadzenie do produkcji towarów wcześniej niewytwarzanych w zakładzie.

Preferowane będą projekty, które wprowadzają w życie wyniki prac B+R finansowanych z Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, szczególnie jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone były samodzielnie przez firmę. Ważnym kryterium oceny wniosków będzie pozytywny wpływ wprowadzanych nowości na środowisko. Większą szansę na uzyskanie wsparcia będą miały przykładowo rozwiązania przyczyniające się do oszczędzania wody czy innych zasobów, zmniejszające poziom hałasu, emisję zanieczyszczeń do atmosfery lub ilość odpadów, a także rozwiązania wydłużające cykl życia produktu.

Dla kogo?

Adresatami wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, czyli przynajmniej przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie uzyskiwały przychody z działalności gospodarczej. Wnioski mogą być też składane przez partnerstwa firm.

Ile?

Dotacje przyznawane będą w wysokości od 400 tys. do 1 mln zł. Minimalny wkład własny przedsiębiorstw wynosi 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. Preferowane będą projekty, w których zaangażowanie finansowe firm będzie większe, najbardziej, jeżeli przekroczy o ponad 15 punktów proc. wymagany minimalny poziom. Dofinansowane projekty będą musiały zakończyć się przed 30 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z 3.3 Innowacje w MŚP, Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś