Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu / Project description:

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój regionalnego transportu drogowego to jeden z priorytetów Mazowsza. Władze Płocka pozyskały ze środków europejskich dofinansowanie na budowę trasy północno-zachodniej miasta na dwóch odcinkach: od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.

Łącznie wybudowano ponad 4 km drogi wojewódzkiej. Może się wydawać, że to niedużo, ale warto podkreślić, że dzięki tej inwestycji znacznie poprawiła się dostępność Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Projekt swoim zakresem objął również budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę kolidujących urządzeń teletechnicznych i sieci energetycznych. Wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg.

Improvement in transport accessibility and development in regional road transport is one of the priorities of Mazovia. The authorities of Płock obtained co-funding from European funds for the construction of two sections of the town’s northwest route: from the “Boryszewo” junction on ulica Otolińska to the “Bielska” junction, and from the “Bielska” junction to the “Długa” junction.

In total over 4 km of Voivodeship (regional) road was constructed. This might not seem much, but it is worth emphasising that thanks to this investment the accessibility of Płock and its functional area has improved significantly. The project also embraced the construction of road lighting, surface water drains, water mains reconstruction, and the restructuring of colliding telecom and power network equipment. Traffic safety equipment as well as road markings and road signs were also installed.

Galeria / Galery

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

Gmina Miasto Płock / Commune of the Town of Płock

Projekt / project name:

Budowa trasy północno-zachodniej Miasta Płock / Construction of a northwest route for the town of Płock

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 / Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie: 7.1. Infrastruktura drogowa

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu: 99 222 116,88 zł

Wkład UE: 77 261 212,81 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś