Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dotacje czy pożyczki zwrotne? A może kilka źródeł? O tym jakie są możliwości finansowania projektów miejskich i gdzie szukać wsparcia rozmawiał dr Marek Szczepański z Ryszardem Dziadakiem Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotrem Michałowskim Dyrektorem Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie, Andrzejem Galikiem Zastępcą Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, Agnieszką Starczewską Naczelnikiem Wydziału Finansowania Lokalnego Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mariuszem Frankowskim Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Nowoczesne, zintegrowane, wykorzystujące nowinki technologiczne, przyjazne dla mieszkańców i środowiska. To tylko niektóre skojarzenia z inteligentnymi miastami, których tworzenie wymaga planowania działań w długiej perspektywie czasowej, kompleksowego podejścia, współpracy, ale też zapewnienia źródeł finansowania inwestycji. Wsparcie projektów miejskich mogą stanowić środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Z jakich możliwości mogą skorzystać samorządy?

Finansowanie inwestycji miejskich dotyczy e-usług w podziale m.in. na e-zdrowie i e-administrację. To również środki na termomodernizację, odnawialne źródła energii, mobilność miejską, tworzenie parkingów Parkuj i Jedź, ścieżek rowerowych, jak i wczesne ostrzeganie przed katastrofami. Fundusze zainwestowane zostaną też w projekty rewitalizacyjne, gdzie będziemy wykorzystywać zarówno instrumenty dotacyjne, jak i instrumenty zwrotne – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU. Miasta przyszłości to miasta zielone, czerpiące z energii wody, słońca lub wiatru. Inwestycje tego rodzaju możliwe są do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze dostępne są chociażby w kwestiach związanych z ochroną atmosfery, gdzie w grę wchodzi termomodernizacja budynków, ale też modernizacja źródeł ciepła w samorządach i u osób indywidualnych. Oprócz ochrony atmosfery oferujemy pożyczki lub dotacje związane z modernizacją oczyszczalni ścieków oraz rozbudową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (…) Promujemy również działania związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody – powiedział Ryszard Dziadak Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem i relacją video z debaty na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Jakie są obecnie dostępne środki na projekty miejskie na Mazowszu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Z tego ponad 4 mld zł zainwestowane zostanie w tworzenie inteligentnych miast. Obecnie trwają konkursy dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych dla potrzeb małych i średnich firm (działanie 3.1), rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych (działanie 6.2) oraz gospodarki odpadami (działanie 5.2).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś