Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Czy mój produkt jest innowacyjny? Gdzie szukać finansowania? Z tymi pytaniami mierzy się wielu przedsiębiorców. I o tym właśnie podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Bartosz Sokoliński Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Marek Palka Koordynator ds. transportu i inżynierii mechanicznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Debatę poprowadził Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Wystarczy dobry pomysł i innowacyjny produkt ląduje na rynku? Niezupełnie. Od pomysłu do wdrożenia innowacji  jest trochę dłuższa droga. A jednym z pytań na które przedsiębiorca musi znaleźć odpowiedź jest pytanie o źródło finansowania. W tym pomocne są fundusze unijne, ale nie tylko.

Jako najbogatszy region zostaliśmy włączeni do puli regionów lepiej rozwiniętych, co spowodowało inne ukierunkowanie środków. Nastawienie regionalnego programu jest takie, że znaczna część środków jest przeznaczona na finansowanie badań i rozwoju, ale też wsparcia przedsiębiorczości – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do przeczytania podsumowania i obejrzenia nagrania z debaty na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.

Jak fundusze unijne wspierają innowacyjność biznesu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o fundusze na opracowanie i wdrażanie innowacji, firmowe zaplecze badawczo-rozwojowe, specjalistyczne doradztwo, ale też umiędzynarodowienie działalności. Do 4 grudnia trwa konkurs o dofinansowanie tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Fundusze zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie potrzebne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i usługami. Już na etapie składania wniosku należy przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych, czyli tzw. agendę badawczą pokazującą jak wykorzystany zostanie zakupiony sprzęt. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Na złożenie wniosku mają czas do 10 stycznia. Finansowanie obejmie koszty dotyczące m.in. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zlecenia prac merytorycznych instytucji naukowej, czy zakupu niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

 

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś