Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 30 września potrwa konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym na Mazowszu. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa z uwagi na sytuację epidemiczną i spowodowane nią trudności w przygotowaniu projektów. Oznacza to aż miesiąc więcej czasu dla samorządów, instytucji rynku pracy, jednostek zatrudnienia socjalnego czy organizacji pozarządowych. Do rozdysponowania jest ponad 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na działania z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej najbardziej potrzebujących mieszkańców, w tym również osób z niepełnosprawnościami. W konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie mogą ubiegać się: samorządy, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty realizujące zadania publiczne, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, podmioty ekonomii społecznej, a także partnerstwa lokalne i Lokalne Grupy Działania (LGD). Maksymalne dofinansowanie projektów powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej wyniesie 80 procent kosztów kwalifikowalnych, a dla pozostałych podmiotów – 90 procent.

 

Jakie projekty otrzymają wsparcie z funduszy europejskich?

Na wsparcie mają szansę projekty zakładające m.in. działania w ramach warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na usługi aktywnej integracji, reintegracji społecznej mieszkańców, a także tworzenie miejsc pracy dla osób
z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie obejmie działania o charakterze społecznym mające na celu nabycie lub przywrócenie umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu. Może to być poradnictwo specjalistyczne, np. pomoc socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora, czy też wsparcie w formie warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, treningów umiejętności społecznych.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na działania o charakterze zawodowym, ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy. Wśród możliwych form wsparcia będą m.in. prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (również doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), kursy i szkolenia,
czy poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, uczestnik projektu skorzysta także z pomocy o charakterze zdrowotnym,
np. przez sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, terapii psychologicznej, rodzinnej,
czy psychoterapii. Wsparcie może objąć również udział w programach dla osób uzależnionych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz elektronicznych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych