Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Miejsca tętniące życiem, przyjazne dla mieszkańców, lokalnych firm i producentów. Tak właśnie mogą wyglądać rynki, place lub skwery dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do 15 marca trwa konkurs o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. W puli jest prawie 50 mln zł.

Gdzie kupić regionalne produkty bezpośrednio od producentów? Dokąd po codzienne zakupy lub na wydarzenie kulturalne? Rynek, plac lub skwer może być nie tylko miejscem spotkań z przyjaciółmi, ale też przestrzenią sprzyjającą rozwojowi lokalnego biznesu i tworzeniu nowych miejsc pracy, również w przedsiębiorstwach społecznych. Właśnie trwa konkurs o dofinansowanie zmiany oblicza przestrzeni publicznych. Możliwa jest także odnowa istniejących budynków, aby spełniały cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne lub na przykład mieszkalne. W puli jest 49,8 mln zł, a o dofinansowanie można ubiegać się do 15 marca.

Rewitalizację obszarów zmarginalizowanych zasili ponad 260 mln zł RPO WM 2014-2020. Będą to zarówno dotacje, jak i pożyczki, na które przeznaczymy przeszło 100 mln zł.  Projekty rewitalizacyjne są również dodatkowo punktowane w innych konkursach, na przykład dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych, efektywności energetycznej, czy rozwoju usług społecznych ‒ powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na co, dla kogo i ile?

Fundusze unijne zainwestowane zostaną w rozwój infrastruktury sprzyjającej aktywizacji społecznej i gospodarczej obszarów zmarginalizowanych. Chodzi o tworzenie z rynków, parków, skwerów lub istniejących budynków przestrzeni zachęcających do działania i podejmowania wspólnych inicjatyw. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstwa (również przedsiębiorstwa społeczne), kościoły, instytucje kultury, edukacji czy rynku pracy.

Fundusze unijne przeznaczone zostaną wyłącznie na projekty wpisane do gminnych programów rewitalizacji. Bardzo ważna jest efektywność kosztowa, a także generowanie bezpośrednich korzyści społeczno-gospodarczych, np.  zwiększanie dostępności do usług społecznych, tworzenie środowiskowych form opieki, czy zatrudnianie osób zamieszkujących dany obszar – powiedziała Sylwia Maksim-Wójcicka Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Mobilności Miejskiej i Rewitalizacji w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Co dokładnie obejmie dofinansowanie? Na przykład prace budowlane i montażowe, remonty budynków w częściach przeznaczonych na cele społeczne, kulturalne i edukacyjne, usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych, a nawet odnowę parków. Projekt może uwzględniać termomodernizację, jednak należy pamiętać, że ten wydatek musi wynieść mniej niż połowę jego wartości i konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Można również np. wybudować lub zmodernizować drogę, parking, ścieżkę rowerową. Te inwestycje nie mogą przekroczyć 40 procent wydatków kwalifikowalnych. Unijne dofinansowanie projektu wyniesie do 75 procent, a jego wartość może osiągnąć nawet 5 mln zł. Projekt należy zrealizować do 30 czerwca 2020 r.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś