Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

19 czerwca bieżącego roku rusza nabór do III projektu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018!

Od 19 czerwca do 6 lipca bieżącego roku. będzie trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i Sport/Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Wygenerowaną z systemu wersję papierową wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 20 lipca bieżącego roku (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

W ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie 4.786,00 złotych.

Za otrzymane wsparcie uczniowie mogą opłacić udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach oraz sfinansować zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania. Projekt pozwoli uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty).

Ze stypendiów na Mazowszu skorzystało już 960 uczniów, a z roku na rok zainteresowanie jest coraz większe. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdującego się przy ulicy B. Brechta 3 w pokojach 409, 410 i 412 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-416, (22) 59-79-437, (22) 59-79-440, (22) 59-79-443, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś