Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Internacjonalizacja to trudne słowo, a co tak naprawdę oznacza? Oferowanie produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych lub po prostu nawiązanie współpracy międzynarodowej. Firmy coraz chętniej i częściej swoją działalnością wykraczają poza granice państwa i czerpią z tego korzyści. Do końca sierpnia trwa konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na działalność w tym zakresie. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o nawet 400 tys. zł. unijnego dofinansowania.

Ponad 30 mln zł dla przedsiębiorców

Mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie umiędzynarodowienia działalności. Czyli co dokładnie? Udział w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na wybranym rynku. Wsparcie obejmie zarówno pomysł jak i jego realizację. Jest to ważne, ponieważ zanim podejmiemy decyzję o ekspansji zagranicznej musimy zrobić dokładną analizę tego, co zamierzamy eksportować, na jakie rynki i w jaki sposób dostosujemy nasz model biznesowy do nowej sytuacji. Do 31 sierpnia 2016 roku trwa konkurs właśnie w tym zakresie, a jego pula wynosi ponad 30 mln zł. (Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP).

Firmy myśląc o umiędzynarodowieniu muszą jednak pamiętać o konieczności zainwestowania środków własnych na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Pojedynczy przedsiębiorcy mogą się ubiegać o nawet 400 tys. zł. unijnego dofinansowania. Możliwe jest też połączenie sił kilku przedsiębiorstw i wspólne podejmowanie działań na rzecz zwiększenia eksportu. W takim przypadku dofinansowanie z RPO WM wyniesie do 350 tys. zł. dla każdego partnera.

Zwiększenie ilości kontraktów zagranicznych, a przez to popularności produktów i usług oferowanych przez mazowieckich przedsiębiorców poza granicami kraju to jeden z obszarów wsparcia z programu regionalnego. Te działania zasili ponad 115 mln zł unijnego dofinansowania. Na ten rok zaplanowaliśmy dwa konkursy o łącznej wartości prawie 60 mln zł – powiedział Krzysztof Wocial, Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Korzyści z internacjonalizacji

Zdobywanie kolejnych rynków zagranicznych otwiera przed firmą nowe możliwości. Wiedza i doświadczenie zdobyte w innym kraju procentują i pozwalają na łatwiejsze i szybsze pozyskiwanie kolejnych rynków. Ważnym aspektem jest też zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym. Posiadanie odbiorców zagranicznych zwiększa wiarygodność i prestiż firmy. Co więcej to dodatkowe korzyści takie jak: rozwój pracowników, możliwość pozyskania nowych źródeł finansowania, uatrakcyjnianie oferty handlowej i większa otwartość na kolejne inicjatywy.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się  o bony  na innowacje, fundusze na realizację prac badawczo-rozwojowych, prowadzenie prac eksperymentalnych, a także tworzenie i rozwój zaplecza B+R. Fundusze z RPO WM dla biznesu to jednak nie tylko opracowywanie innowacji, ale też ich wdrażanie na rynek. W prowadzeniu i rozwoju działalności wsparcie dla przedsiębiorców będą stanowiły natomiast bony na doradztwo. Unijne środki zasilą również działania mające na celu umiędzynarodowienie biznesu. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś