Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeśli jesteś beneficjentem funduszy unijnych musisz pamiętać o publikowaniu zapytań ofertowych w bazie konkurencyjności, czyli internetowej bazie ogłoszeń dostępnej na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Od 1 stycznia 2018 r. zobowiązane są do tego również podmioty starające się o unijne dofinansowanie w ogłoszonych konkursach.

 

Baza konkurencyjności jest internetową bazą ogłoszeń dotyczących towarów, usług, dostaw czy robót budowlanych zlecanych przez beneficjentów funduszy unijnych. Od 1 stycznia 2018 roku do publikacji zapytań w bazie zobowiązane są również podmioty planujące pozyskanie dofinansowania na realizację projektów w ogłoszonych już konkursach, czyli Wnioskodawcy. Oznacza to, że jeśli nie masz jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie, a dopiero starasz się o wsparcie w konkretnym konkursie musisz pamiętać o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wynika to z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”. 

Dlaczego trzeba korzystać z bazy konkurencyjności?

Otrzymując unijne dofinansowanie korzystasz z pieniędzy publicznych. Musisz więc pamiętać o zachowaniu uczciwej konkurencji i równym traktowaniu wykonawców prac w Twoim projekcie. Dlatego podczas wyboru wykonawcy konieczne jest przestrzeganie konkretnych procedur. W przypadku wydatków przekraczających 50 tys. zł netto planowanych przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych, trzeba przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Publikacja ogłoszenia w bazie jest warunkiem spełnienia tej zasady. Zasada konkurencyjności dotyczy również podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych w przypadku zamówień o wartości od 50 tys. zł netto do 30 tys. euro (czyli progu powyżej którego obowiązują przepisy PZP).

 

Jak opublikować ogłoszenie?

Ogłoszenia do Bazy konkurencyjności mogą dodawać beneficjenci (podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie) oraz wnioskodawcy (podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w konkretnym naborze). Jeśli korzystasz z bazy konkurencyjności po raz pierwszy musisz się najpierw zarejestrować. Jako beneficjent podaj numer umowy o dofinansowanie, natomiast jako wnioskodawca – numer konkursu, w którym ubiegasz się o wsparcie.

Po zalogowaniu możesz utworzyć nowe ogłoszenie lub wprowadzić zmiany w już opublikowanym. Następnie wypełnij pola formularza (pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką). Po zakończeniu pracy możesz zapisać ogłoszenie i sprawdzić, czy wprowadzone dane są prawidłowe. Jeśli ogłoszenie jest już gotowe, kliknij przycisk „Publikuj”.

Gdzie szukać informacji o funduszach unijnych dla Mazowsza?

Za  ogłaszanie konkursów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Wszelkie dokumenty, instrukcje, broszury, aplikacje i informacje związane z możliwościami dofinansowania, aktualnie prowadzonymi naborami konkursowymi oraz realizacją projektów są dostępne na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Bądź na bieżąco!

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach. Zapraszamy również do śledzenia naszych profili w serwisach Facebook oraz Twitter.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś