Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki 6,1 mln zł dotacji unijnej przyznanej przez samorząd województwa mazowieckiego udało się przeprowadzić termomodernizację obiektów diecezji płockiej. Inwestycja objęła zespół klasztorny, a także Centra Rozwoju Rodziny w Ratowie i Ciechanowie, Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego oraz Domy Księży Emerytów w Płocku. Realizację tego ważnego, wielozadaniowego, projektu podsumowali w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku biskup Piotr Libera oraz marszałek Adam Struzik.

Projekt obejmował kompleksową, głęboką termomodernizację sześciu budynków diecezji płockiej zarówno tych o charakterze sakralnym, jak i użyteczności publicznej służących organizacji różnych przedsięwzięć o charakterze społecznym. Termomodernizacji zostały poddane: unikatowy zabytek z II połowy XVIII w. – zespół klasztorny, dwa budynki Centrum Rozwoju Rodziny i Domu Księży Emerytów oraz Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Beneficjentem projektu jest Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, a jego partnerami, diecezja płocka, Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, parafia pw. św. Józefa w Ciechanowie oraz powiat mławski. Ten ostatni od wielu lat efektywnie współpracuje z ratowskim sanktuarium przy organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i społecznych. Powiat zaangażował się także w realizację poprzedniego projektu unijnego, dzięki któremu zostało odnowione południowo-wschodnie wnętrze zespołu klasztornego.

 

– Diecezja płocka docenia troskę samorządu województwa mazowieckiego o poprawę stanu technicznego zarówno obiektów sakralnych, jak też budynków użyteczności publicznej. Dzięki realizacji tego projektu zostały one docieplone, zaopatrzone w odnawialną energię, a przez to jeszcze lepiej spełniają przeznaczone im funkcje. Różnorodność przedsięwzięć organizowanych w tych obiektach dowodzi, że kościół płocki otwiera się na człowieka na różne sposoby, zapraszając do wspólnej modlitwy, ale też oferując wspólną przestrzeń do edukacji, przeżyć kulturalnych, wymiany myśli czy zwyczajnie odpoczynku  – wskazuje  biskup Piotr Libera.

 

– Ten projekt pokazuje, że dzięki wsparciu unijnemu wyjątkowe zabytki i historyczne obiekty nie tylko odzyskują dawne piękno, ale mogą dalej służyć lokalnym społecznościom. Tym razem środki unijne zostały przeznaczone na termomodernizację rokokowego zespołu klasztornego w Ratowie, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku czy Centrum Rozwoju Rodziny w Ciechanowie, znajdującego się we wzniesionym na początku XX w. budynku. To bardzo cenna inwestycja, pokazująca że proekologiczne rozwiązania mogą również znaleźć zastosowanie w obiektach zabytkowych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Zespół Klasztorny oraz Centrum Rodziny w Ratowie

Termomodernizacją został objęty m.in. XVIII-wieczny zespół klasztorny w Ratowie. To unikatowy zabytek, zbudowany w stylu tzw. płonącego rokoko. Co ciekawe, jest to obecnie jedyny obiekt reprezentujący ten styl na Mazowszu. To ważne miejsce nie tylko ze względu na wartość historyczną czy sakralną, ale także społeczną.

– Ratowo odwieczny ośrodek kultu św. Antoniego z Padwy. Zespół klasztorny, jak i Centrum Rozwoju Rodziny to także miejsce spotkań, pikników, warsztatów organizowanych dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów.  Pozostałe obiekty również pełną ważne funkcje edukacyjne, kulturalne czy społeczne, a jednocześnie ich stan techniczny wskazywał na potrzebę gruntownej termomodernizacji. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa wskaźników energetycznych obiektów, a także redukcja emitowanego w związku z ich eksploatacją dwutlenku węgla o ponad 70 proc. To bardzo wymowne liczby – mówi ks. kan. Bogdan Pawłowski, lider projektu, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

W ramach inwestycji w ratowskim zespole klasztornym została wymieniona stara kotłownia olejowa na dwie gruntowe poziome pompy ciepła o łącznej mocy 155 kW, została zbudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy niespełna 40 kW. Ponadto, zostały zrealizowane prace termomodernizacyjne, w tym wymiana okien w budynku klasztornym, w którym w 2015 r. została otworzona Ostoja św. Antoniego, docieplenie stropów kościoła i klasztoru wełną mineralną, modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana źródeł światła na energooszczędne.

Z kolei w dawnym budynku kapelanki, Centrum Rozwoju Rodziny w Ratowie, w którym organizowane są zajęcia, warsztaty i spotkania dla grup do 20 osób, przestarzały piec węglowy został wymieniony na powietrzną pompę ciepła o mocy 23,4 kW. Została tam również zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy niespełna 40 kW, wymieniono okna, oświetlenie zostało zastąpione energooszczędnym, a strop docieplony.

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego i Domy Księży Emerytów w Płocku

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku posiada niezwykle cenne księgozbiory. W bibliotece zgromadzone są „białe kruki”, w tym najstarsze w Polsce, bo pochodzące z XII w. rękopisy liturgiczne m.in. Biblia Płocka oraz odzyskany niedawno z biblioteki monachijskiej, zrabowany podczas II wojny światowej, Pontyfikał Płocki. Biblioteka prowadzi też szeroko rozumianą działalność społeczną, w tym wypożyczalnię książek. Zapewnia również dostęp do archiwum bibliotecznego i realizuje warsztaty edukacyjne z prezentacją najcenniejszych publikacji. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w budynku zostały ocieplone ściany zewnętrzne od wewnątrz i poddasze. Poza tym zainstalowana została wentylacja mechaniczna oraz powstała instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 13,5 kW.

Termomodernizację przeszły także dwa budynki Domu Księży Emerytów w Płocku pełniące funkcję domu spokojnej starości dla emerytowanych księży diecezji płockiej. Placówki prowadzą także działania społeczne, kulturalne i edukacyjne dostępne dla wszystkich emerytowanych mieszkańców Płocka. W ramach projektu w Domu Księży Emerytów przy ul. Misjonarskiej zostały ocieplone ściany zewnętrzne, a także dach. Wymieniono także instalację grzewczą, nieszczelne okna i drzwi zewnętrzne. Zbudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 14,8 kW. Natomiast w Domu Księży Emerytów przy ul. Kościuszki została zamontowana gruntowa pompa ciepła o mocy 40 Kw. W obu budynkach wymieniono źródła światła na energooszczędne.

 

Centrum Rozwoju Rodziny w Ciechanowie

W zbudowanym na początku XX w. budynku Akcji Katolickiej, obecnie Centrum Rozwoju Rodziny w Ciechanowie została wymieniona kotłownia gazowa na powietrzną gazową pompę ciepła o mocy 76,6 Kw. Zbudowana została również instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy 2,86 kW. W ramach inwestycji docieplono dach oraz budynek od wewnątrz. Zostały także wymienione okna, drzwi, instalacja grzewcza oraz źródła światła na energooszczędne.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Mławskiego, Powiatu Ciechanowskiego oraz Powiatu Płockiego.

Beneficjent: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Całkowita wartość projektu: 7 861 348,62 zł

Kwota dofinansowania: 6 114 850,55 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś