Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne budynki użyteczności publicznej na Mazowszu poddane zostaną kompleksowej modernizacji energetycznej oraz termomodernizacji. Tym razem Legionowo, beneficjent środków europejskich, wyremontuje budynku użyteczności publicznej. Na realizację inwestycji Legionowo otrzyma prawie 1,8 mln zł dofinansowanie z UE. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Umowę z beneficjentem podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

 

Fundusze Europejskie wspierają Mazowsze

Legionowo od lat dba o klimat i to kolejna proekologiczna inwestycja realizowana dzięki środkom z UE. Remonty zostaną przeprowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki oraz w Urzędzie Miasta Legionowo. Budynki zmienią się w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, estetyki i funkcjonalności.  Z efektów, przez lata, będą korzystać uczniowie, nauczyciele, podopieczni, pracownicy instytucji.

W budynkach wnioskodawca wykona takie prace jak: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja oświetlenia oraz instalacji centralnego ogrzewania, wymiana drzwi, ocieplenie stropodachów, a dodatkowo na budynku UM Legionowo nastąpi montaż instalacji fotowoltaicznych.

Po zrealizowaniu projektu, we wszystkich placówkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną. W budynku OPS, który został zbudowany w latach 40-tych XX wieku, kluczową kwestią jest zniwelowanie ubytków ciepła. Dzięki wymianie okien w pomieszczeniach będzie ciepło i komfortowo. Kolejne plusy to ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów, a także zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu: 3 798 161,06 zł

Dofinansowanie z UE: 1 769 008,11 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych