Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobre wieści dla mieszkańców powiatu makowskiego i okolic. Już niebawem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim trafi wsparcie unijne na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 9,5 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz dyrektor SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim Jerzy Wielgolewski.

Już niebawem SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim zainwestuje fundusze unijne w modernizację infrastruktury i wyposażenia medycznego dla kardiologii i onkologii. W ramach projektu wykonana zostanie modernizacja stacji dializ, zakupione zostaną m.in.: systemy monitorujące – kardiologiczne, respiratory, łóżka oraz wózki transportowe. Szpital zakupi też nowe wyposażenie do bloku operacyjnego oraz aparatura do diagnostyki obrazowej. Poza tym przeprowadzona zostanie modernizacja systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe stanie się też prowadzenie, przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi opieki koordynowanej, zapewniającej kompleksowość i ciągłość opieki nad pacjentem. Realizacja projektu poprawi jakość świadczonych usług medycznych w obszarze kardiologii i onkologii oraz pośrednio podniesie jakość życia mieszkańców regionu ostrołęckiego.

 

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów

Całkowita wartość projektu: 12 034 499,99 zł

Kwota dofinansowania 9 479 999,99 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś