Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przez 3 miesiące Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  Możliwy będzie zakup aparatury medycznej oraz remonty placówek świadczących usługi zdrowotne. Łączne dofinansowanie w ramach dwóch naborów wyniesie prawie 91,9 mln zł.

Choroby nowotworowe, układu krążenia, zaburzenia psychiczne, a także choroby układu oddechowego, kostno-stawowego i mięśniowego są znaczną przeszkodą w pozostawaniu aktywnym na rynku pracy. Aby wspierać leczenie, potrzebne są m.in. inwestycje w wymianę sprzętu oraz remonty placówek.

Dofinansowanie z UE

Uruchomione dwa konkursy dotyczą projektów zgodnych z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz opieki szpitalnej. Specjalizacje, które obejmie wsparcie z funduszy unijnych to dodatkowo ginekologia, położnictwo, neonatologia i pediatria. Projekty realizowane w ramach konkursów powinny także wzmocnić geriatrię, opiekę długoterminową, paliatywną i hospicyjną.

Wsparcie będzie można uzyskać na usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie placówek medycznych do potrzeb osób starszych. Wnioskodawca będzie mógł przeprowadzić niezbędne remonty, modernizację oraz przebudowę pomieszczeń. Dofinansowane będą prace budowlano-montażowe, wymiana infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych.

W ramach projektu będzie można także kupić sprzęt oraz urządzenia medyczne, w tym aparaturę wysokospecjalistyczną. Elementem inwestycji będą także rozwiązania w zakresie ICT (sprzęt komputerowy, oprogramowanie).

Cele

Realizowane projekty powinny podnosić standard opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej oraz specjalistycznej. Dodatkowo istotny i potrzebny jest rozwój opieki koordynowanej, czyli zapewnienie pacjentowi pełnej opieki medycznej – od wstępnych badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, poprzez diagnostykę u specjalisty, hospitalizację, aż po powrót do lekarza rodzinnego na badania kontrolne po zakończeniu leczenia.

Potrzeby w służbie zdrowia są wciąż ogromne. W minionej perspektywie wydaliśmy ok. 408 mln zł na rozwój szpitali, na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz na informatyzację placówek medycznych. Przed nami kontynuacja działań, w ramach tych dwóch naborów dofinansujemy inwestycje na blisko 91,9 mln zł   – mówi Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

W konkursie dla Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Konkurs dla podmiotów leczniczych, w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia mapami potrzeb zdrowotnych (RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17), dostępne są środki w wysokości 52 483 399,80 zł, jeden projekt może uzyskać nawet 12 mln zł unijnej pomocy.

Drugi nabór dla Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia (RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17) ma budżet 39 362 548,79 zł. W tym przypadku jedna inwestycja może otrzymać unijne dofinansowanie w wysokości 10 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursach z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 czerwca do 4 oraz 5 października 2017 r. i wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/6-1-infrastruktura-ochrony-zdrowia-typ-projektow-inwestycje-w-infrastrukture-ochrony-zdrowia-wynikajace-ze-zdiagnozowanych-potrzeb-w-ramach-planow-inwestycyjnych-dla-subregionow-objetych-osi-problemowymi-konkurs-dla-podmiotow-leczniczych-w-zakresie-zgodnym-z-policy-paper-oraz-opublikowanymi-przez-ministerstwo-zdrowia-mapami-potrzeb-zdrowotnych.html oraz

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/6-1-infrastruktura-ochrony-zdrowia-typ-projektow-inwestycje-w-infrastrukture-ochrony-zdrowia-wynikajace-ze-zdiagnozowanych-potrzeb-konkurs-dla-podmiotow-leczniczych-dzialajacych-w-publicznym-systemie-ochrony-zdrowia-w-zakresie-podstawowej-opieki-zdrowotnej-poz-oraz-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej-aos-w-zakresie-zgodnym-z-policy-paper-oraz-mapami-potrzeb-zdrowotnych-opublikowanymi-przez-ministerstwo-zdrowia-rpma-06-01-00-ip-01-14-064-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś