Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem blisko 4,7 mln zł wsparcia trafi do Ciechanowa na rewitalizację 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach – 17 Stycznia i Henryka Sienkiewicza. Na ten sam cel Płońsk otrzyma blisko 2,3 mln zł z funduszy i odnowi dwie kamienice mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej i Płockiej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie blisko 7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa.

CIECHANÓW INWESTUJE W REMONTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wszystkie budynki przy ul. 17 Stycznia oraz ul. H. Sienkiewicza w Ciechanowie przejdą kompleksową modernizację. W ramach projektu w częściach wspólnych zostanie wykonana m.in. izolacja termiczna ścian zewnętrznych, uzupełnienie, osuszenie i zaizolowanie ścian piwnic i fundamentów. Ponadto wymienione zostaną okna, a także  drzwi wejściowe do budynków oraz pokrycie dachu. Zamontowane zostaną płotki przeciwśniegowe oraz wyłazy dachowe. Modernizację przejdzie również system wentylacji i pojawią się nowe przyłącza kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie. Zmodernizowany zostanie też system centralnego ogrzewania. Remont czeka również klatki schodowe oraz schody zewnętrzne, a także podjazdy zapewniające łatwy dostęp osobom starszym, niepełnosprawnym i z dziećmi. Efekt prac budowlanych nie tylko poprawi wygląd budynków, ale poprawi też jakość życia ich mieszkańców.

Tytuł projektu: Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie – etap I

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 5 547 666,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 666 58,70 zł (3 843 071,40 EFRR + 823 515,30 BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

REWITALIZACJA KAMIENIC MIESZKALNYCH W PŁOŃSKU

Duże zmiany czekają też dwie płońskie kamienice przy ul. Płockiej  i Grunwaldzkiej. Budynki przejdą całkowity remont. Pierwszy budynek to zabytkowa dwupiętrowa kamienica, w której oprócz mieszkań znajdują się lokale usługowe. Prace remontowo-budowlane obejmą m.in.: wzmocnienie fundamentów, skucie starych i wykonanie nowych tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, elewacji oraz wymianę schodów wewnętrznych. Wykonane będą też instalacje kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, wentylacja. Zmodernizowany zostanie też centralne ogrzewanie oraz system do podgrzewania wody.

Poza tym wykonane zostaną instalacje elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i odgromowa. Wymieniona będzie konstrukcja dachu i pokrycia dachowego. Oprócz tego wybudowane zostaną też schody wejściowe i podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Natomiast prace remontowe w drugim budynku obejmą m.in. przebudowę oraz izolację fundamentów, budowę instalacji deszczowej wraz z przyłączem, remont elewacji, remont lub wymianę okien i drzwi, remont kominów, remont konstrukcji i pokrycia dachu, odgrzybienie i renowacje tynków na ścianach wewnętrznych, wymianę stropów, przebudowę schodów wewnętrznych, remont posadzek i podłóg. Wykonane zostaną nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i c.o., a łazienki na parterze będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Tytuł projektu: Wielka sztuka w małym mieście

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 3 415 808,25 zł

Kwota dofinansowania: 2 296 806,32 zł (1 920 696,37 EFRR + 376 109,95 BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych