Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informatyzacja ostrołęckiego szpitala i budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie ostrołęckim to kolejne projekty, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają prawie 6 mln zł unijnego wsparcia. Umowy na dofinansowanie tych dwóch inwestycji podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

E-usługi w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce

Już w drugiej połowie 2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce dzięki środkom unijnym zwiększy się dostęp do usług medycznych drogą elektroniczną. Planowana jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej. W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, dzięki któremu wprowadzonych zostanie w szpitalu 13 e-usług, m.in.: rejestr zdarzeń medycznych, e-kontrahent, e-obieg dokumentów, zarządzanie biznesowe, monitorowanie gospodarki lekami, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu, e-ankiety itp. Z usługi korzystać będą zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Dzięki nim pacjenci będą mieć łatwiejszy dostęp do rejestracji, zlecania i odbioru wyników badań diagnostycznych, a elektroniczny obieg dokumentów usprawni jego obsługę i zarządzanie szpitalem.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Całkowita wartość projektu: 6 999 438,00 zł
Kwota dofinansowania: 5 496 825,91 zł
Działanie: 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Bezpieczeństwo w powiecie ostrołęckim

Powiat ostrołęcki zainwestuje fundusze unijne w bezpieczeństwo i zapobieganie zagrożeniom. W ramach projektu do 2017 r. na terenie powiatu wybudowanych zostanie m.in. 26 nowych punktów alarmowych. Każdy z nich będzie się składał z nowoczesnych elektronicznych syren szczelinowych wraz z urządzeniami do włączenia, sterowania, kontroli oraz monitorowania. Nowy system wczesnego ostrzegania pozwoli w dużym stopniu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Nie tylko przyspieszy podjęcie odpowiednich działań w razie zaistnienia zagrożenia, ale też zwiększy się dzięki niemu efektywność działań zapobiegawczych i minimalizujących skutki katastrof.

System wczesnego ostrzegania obejmie zasięgiem 11 gmin powiatu ostrołęckiego – Baranowo, Czarnia, Czerwin, Kadzidło, Goworowo, Lelis, Łyse, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn i Myszyniec.

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego.
Beneficjent: Powiat Ostrołęcki
Całkowita wartość projektu: 546 249,40 zł
Kwota dofinansowania: 436 999,52 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś