Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne unijne miliony trafią do subregionu ciechanowskiego. W najbliższym czasie Ciechanów otrzyma ponad 45 mln zł wsparcia z UE z czego 37,4 mln zł na rozwój mobilności miejskiej i 7,7 mln zł na rewitalizację obszarów zmarginalizowanych. Do gminy Raciąż trafi z kolei ponad 5,3 mln zł na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Płońsk natomiast ponad 1,2 mln zł z funduszy unijnych zainwestuje w przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie blisko 52 mln zł z RPO WM 2014-2020. 

Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik i zastępca burmistrza Raciąża Paweł Rybka. W spotkaniu wzięła udział Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Podpisane umowy pokazują determinację i skuteczność samorządów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Szeroki wachlarz inwestycji, które będą wykonane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, pokazuje zróżnicowanie potrzeb lokalnej społeczności. Cieszę się, że jako Samorząd Województwa Mazowieckiego możemy wspierać inwestycje mające poprawić jakość życia mieszkańców – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Ciechanowie

Dzięki wsparciu unijnemu już w drugiej połowie przyszłego roku w Ciechanowie zostanie oddane do użytku centrum przesiadkowe Park&Ride zlokalizowane przy dworcu PKP. Na terenie dwóch parkingów P&R powstanie łącznie 208 miejsc parkingowych, 40 stanowisk parkingowych dla rowerów, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz infrastruktura towarzysząca. Aby ułatwić dojazd do parkingu rowerzystom w ciągu ulicy Sienkiewicza powstanie w sumie 1,3 km ścieżek rowerowych. W ramach projektu zostanie też wybudowana nowa obwodowa droga gminna wraz ze ścieżkami rowerowymi (6,67 km), chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi i peronami. Wykonane zostaną kanalizacja deszczowa i rowy przydrożne. Powstanie nowe oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, a także przejścia dla pieszych. Ponadto zostaną zakupione dwa niskoemisyjne autobusy.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na środowisko i rozwój miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Nowa droga gminna ułatwi mieszkańcom osiedli z terenu Ciechanowa i Opinogóry Górnej dotarcie do pracy, szkoły i obiektów użyteczności publicznej.

Tytuł projektu: Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo–kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 42 112 026,88 zł

Kwota dofinansowania: 37 466 124,19 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Rewitalizacja pasażu im. Marii Konopnickiej i części dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie 

Kolejny projekt realizowany dzięki środkom unijnym to zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem oraz rewitalizacją części obszaru dzielnicy „Bloki”.

Zagospodarowanie pasażu będzie polegało na wydzieleniu na nim dwóch stref: międzyblokowej i reprezentacyjnej. Pierwsza będzie pełniła funkcje integracyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, natomiast druga przestrzeń do realizacji działań społecznych i gospodarczych takich jak np. jarmarki, festyny. W ramach projektu zostaną wykonane trawniki dywanowe, ułożona kostka kamienna i betonowa, zamontowane ławki i kosze. Ponadto, pojawi się tablica upamiętniająca obecność Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Poza tym powstanie siłownia na wolnym powietrzu, parking oraz wykonane zostaną nowe nasadzenia zieleni.

W ramach projektu zostanie też przeprowadzona renowacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1, tzw. „krzywej hali” wraz z terenem przyległym. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadoptowane i doposażone w celu pełnienia nowych funkcji społecznych. Zakres prac obejmie remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej z wydzieleniem Klubu Osiedlowego oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby Klubu Integracji Społecznej i Placówki Wsparcia Dziennego. W budynku zostaną wykonane prace budowlane m.in.: renowacja zabytkowej posadzki, modernizacja instalacji elektrycznej, systemu c.w.u, systemu grzewczego oraz wentylacji grawitacyjnej. W ramach projektu zostaną też wykonane prace budowlane na zewnątrz budynku m.in. zostaną położone: izolacja termiczna i przeciwwilgociowa, a także nowe tynki. Dodatkowo wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, pokrycie dachu, rynny oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Schody zewnętrzne będą wyremontowane i powstaną podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Aleja na placu zostanie utwardzona kostką granitową. Zamontowane zostaną ławki i kosze. Poza tym pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie, a także iluminacja arkad.

Tytuł projektu: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych części obszaru dzielnicy ,,BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno- gospodarczych

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 8 676 524,05 zł

Kwota dofinansowania: 7 701 682,34 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Raciążu

Już w drugiej połowie przyszłego roku dzięki ponad 5,3 mln zł z UE w Raciążu termomodernizację przejdzie 7 budynków użyteczności publicznej. Będą to: Urząd Miejski, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Biblioteka Miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Miejskie, Miejski Zespół Szkół, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Hala Sportowa. W ramach projektu obiekty zostaną ocieplone. Przebudowane będą także systemy grzewcze, wentylacji i klimatyzacji. W budynkach zostanie zastosowana automatyka pogodowa lub systemy zarządzania energią. Zamontowane będą również instalacje fotowoltaiczne.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszy zapotrzebowania na energię oraz poprawi zdolność do wytwarzania czystej energii z OZE.

Tytuł projektu: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż

Beneficjent: Gmina Miasto Raciąż

Całkowita wartość projektu: 7 427 325,98 zł

Kwota dofinansowania: 5 324 897,67 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płońsku

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców i inwestorów z Płońska i powiatu płońskiego. Dzięki ponad 1,2 mln zł wsparcia unijnego w drugiej połowie 2019 r. na terenie Płońska dostępne będzie blisko 6 ha uporządkowanych terenów inwestycyjnych w atrakcyjnej części miasta. W ramach projektu wybudowane zostaną: sieć wodociągowa, kanalizacji grawitacyjnej oraz deszczowej. Zaplanowano także budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków do rozwoju MŚP, poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych odpowiadających na zapotrzebowanie potencjalnych inwestorów.

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 3 666 647,99 zł

Kwota dofinansowania: 1 276 808,34 zł

Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś