Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę projektów, które dofinansują integrację społeczną oraz aktywizację zawodową 3,4 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania 41 projektów na kwotę prawie 40 mln zł. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Realizowane projekty będą miały w ofercie szereg działań aktywnej integracji, rehabilitacji zawodowej i społecznej, pomogą utworzyć u pracodawców miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a także wzmocnić kompetencje społeczne uczestników, takie jak na przykład zaradność i samodzielność.

W ramach konkursu 3428 osób otrzyma wsparcie. Wśród nich będzie 1280 osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy projektów przejdą diagnozę, a później indywidualnie do potrzeb będą mogli skorzystać z porad specjalistów: psychologa, prawnika, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wziąć udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy przejdą także staże zawodowe, a aktywna integracja ukierunkowana będzie w celu podjęcie zatrudnienia. Oprócz tego, wnioskodawcy będą proponowali kursy zawodowe: florystyczny, szwalniczy, komputerowy, specjalista ds. rachunkowości, kadr i płac, operator wózka widłowego i jezdniowego, opiekun w żłobku i w klubie dziecięcym, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Inne działania w ramach projektów to pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, trening skutecznej komunikacji czy warsztaty rozwoju osobistego.

Integracja o charakterze zawodowym i edukacyjnym jest bardzo potrzebna osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekty wyłonione do dofinansowania dadzą szansę na lepszą przyszłość, uświadomią uczestnikom, że można żyć inaczej. Cieszy fakt, że ze wsparcia skorzysta ponad 3,4 tyś. osób – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – typ projektu Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – typ projektu Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś