Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 28 września Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie działań wspierających osoby niesamodzielne w ramach Dziennych Domów Opieki Medycznej. Pula środków na ten cel to prawie 30 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Finansowanie

Na konkurs przeznaczona jest kwota 29 834 167,50 zł. W przypadku projektów obejmujących utworzenie DDOM na 25 miejsc, dofinansowanie projektu może wynieść nawet 2 mln zł. Natomiast gdy beneficjent zaplanuje DDOM na 10-15 miejsc, wtedy dofinansowanie nie może przekroczyć 1 mln zł. Średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wyniesie do 17 tys. zł. Placówki lecznicze muszą się liczyć z koniecznością wniesienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 7 procent kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie, tel. 22 542 27 99, 22 542 20 38, infolinia 0 801 101 101  lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach tel. 22 542 27 12, Płocku tel. 22 542 27 14, Ciechanowie tel. 22 542 27 16, Radomiu tel. 22 542 27 13 i Ostrołęce tel. 22 542 27 15.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.funduszedlamazowsza.eu i do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych