Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku otrzymają ponad 20,3 mln zł z funduszy europejskich na rozbudowę lasera PolFEL. Środki unijne pomogą także we wdrożeniu nowych e-usług administracyjnych w mazowieckich gminach. Na ten cel do Pruszkowa trafi ponad 2,4 mln zł, do gminy Michałowice ponad 1,1 mln zł, a do gminy Jabłonna – 770 tys. zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały łącznie blisko 25mln zł wsparcia z RPO WM. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Inwestycje w polski laser POLFEL

Narodowe Centrum Badań Jądrowych z Otwocka zainwestuje fundusze europejskie w Polski Laser na Swobodnych Elektronach. Jego rozbudowa pozwoli zwiększyć możliwości badawcze urządzenia. Lasery na swobodnych elektronach pozwalają badać materiały, cząsteczki chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których uczestniczą. W ramach projektu zaplanowano m.in. wyposażenie systemu kriogenicznego lasera PolFEL w układ skraplania helu, który zwiększy czas pracy urządzenia i umożliwi zainstalowanie nowych stacji badawczych. Naukowcy z Otwocka, dzięki unijnemu wsparciu, zbudują stanowisko testowe kriomodułów, a także kupią aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie testów i badań kriomodułu oraz skrzynię zaworową i ją zainstalują. Ponadto stacja zadań biomedycznych zostanie wyposażona w aparaturę badawczą, która po jej podłączeniu do linii fotonowych lasera PolFEL pozwoli znacząco zwiększyć możliwości badawcze w zakresie nauk biologiczno-medycznych. Środki unijne pozwolą na zbudowanie i uruchomienie tzw. laboratorium czystego z pomieszczeniami czystymi klasy ISO5 oraz stacji uzdatniania wody ultra-czystej i urządzenia do przygotowania powierzchni układów nadprzewodzących. Prowadzeniem badań z wykorzystaniem PolFELa są zainteresowane jednostki naukowe zarówno polskie, np. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, jak i zagraniczne, np. francuski IRFU CEA.

 

Tytuł projektu: PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach

Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Całkowita wartość projektu: 31 330 740,00 zł

Kwota dofinansowania: 20 326 350,00 zł

Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie

Do Pruszkowa wsparcie unijne trafi na rozwój e-usług publicznych w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Nowe e-usługi, licencje, a także szkolenia to tylko niektóre projektowe zadania. Wprowadzone usługi elektroniczne pozwolą na dostęp przez internet do wniosków, deklaracji, pism i innych dokumentów.

 

Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie

Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków

Całkowita wartość projektu: 3 792 264,62 zł

Kwota dofinansowania: 2 466 513,56 zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

 

Nowe e-usługi w Gminie Michałowice

E-usługi publiczne zostaną wprowadzone także w urzędzie gminy  w Michałowicach. Interesanci będą mieli dostęp do nowych usług elektronicznych m.in. w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych. System znacznie usprawni działania administracji publicznej. Nowe e-usługi zapewnią mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice

Beneficjent: Gmina Michałowice

Całkowita wartość projektu:  1 778 926,50 zł

Kwota dofinansowania: 1 168 200,00 zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

 

Rozwój e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna

Gmina Jabłonna zainwestuje środki unijne w rozwój e-usług publicznych. Będą to m.in. formularze e-usług, dostęp do zdigitalizowanych zasobów archiwum gminy, a także zmodernizowana strona internetowa, sieć informatyczna i serwerownia. Unowocześniony zostanie również system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Ponadto kupiony zostanie specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Administratorzy wezmą udział w szkoleniach. Inwestycja przyczyni się do wielu uproszczeń administracyjnych, w tym lepszego dostępu do e-usług.

 

Tytuł projektu: Rozwój e-administracji w Gminie Jabłonna

Beneficjent: Gmina Jabłonna

Całkowita wartość projektu: 1 166 615,94 zł

Kwota dofinansowania: 771 198,40 zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś