Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 31 maja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów dających nową aktywność obszarom powojskowym, poprzemysłowym, pokolejowym oraz popegeerowskim. Pula dostępnych w konkursie środków wynosi 22 mln zł i pochodzi z RPO WM 2014-2020.

Mazowieckie samorządy już w poprzedniej perspektywie finansowej podejmowały działania reaktywujące tereny poprzemysłowe poprzez uzbrajanie tych terenów, tworzenie na nich stref aktywności gospodarczych, a także budowę dróg dojazdowych. Na ten cel zostało wydane ponad 340 mln zł co pozwoliło zagospodarować obszary o powierzchni ponad 2 108 ha, na których zlokalizowano 170 inwestycji.

Dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny dadzą możliwość do prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie trwa konkurs w ramach którego możliwe będzie uporządkowanie i przygotowanie obszarów powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych oraz popegeerowskich do nadania im nowych funkcji gospodarczych. Podejmowane działania pozwolą na kompleksowe wyposażenie lub doposażenie terenu inwestycyjnego w media tj. budowa lub modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę, sieci kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej. Wnioskodawca będzie mógł zbudować lub zmodernizować sieć energetyczną oraz lokalną sieć teleinformatyczną, a także dokonać rozbiórki na terenie. W ramach uzupełnienia inwestycji będzie można np.: wybudować parking, zasadzić zieleń czy postawić na budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego zmienianego obszaru.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne wsparcie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nabór trwa do 31 maja 2017 r., kwota dostępnych funduszy wynosi ok. 22 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 80%, a wartość unijnego wsparcia w przeliczeniu na 1 ha powierzchni terenów inwestycyjnych wyniesie do 50 000 euro, tj. ok. 220 tys. zł. Wartość dofinansowania w przeliczeniu na jedną inwestycję zlokalizowaną na terenach inwestycyjnych przygotowanych w ramach realizowanego projektu nie może przekroczyć kwoty 450 000 euro, tj. ok. 1, 9 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 – Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typu projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce nabory wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś