Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki środkom unijnym już na początku 2019 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie udostępnionych zostanie 13 nowych usług elektronicznych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację tego projektu przeznaczona zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 kwota ponad 1,9 mln. Umowę o dofinansowanie podpisali Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego otrzyma prawie 2 mln zł wsparcia ze środków unijnych na wdrożenie 13 zintegrowanych usług elektronicznych. Usprawnią one procesy związane z obsługą studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych, a także kandydatów na studia i absolwentów. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności edukacji, podniesienia dostępności i jakości kształcenia, pozwoli też na skrócenie czasu rozpatrywania spraw i poprawę funkcjonowania procesów wewnętrznych.

Uczelnia planuje wprowadzenie usług takich jak e-wnioski, czyli elektroniczne wypełnianie wniosków i podań, e-obecność, która umożliwi studentom i uczestnikom wydarzeń organizowanych przez uczelnię elektroniczne potwierdzanie obecności, czy e-portfolio, dzięki której będzie możliwe automatyczne odnotowywanie aktywności studenta na kursach, szkoleniach, wykładach czy wyjazdach. E-edukacja umożliwi tworzenie i udostępnienie materiałów edukacyjnych oraz kontrolę postępów w nauce, e-egzamin to z kolei jednolity system zarządzania pracami studentów oraz przeprowadzanie egzaminów w formie komputerowej. E-dyplom natomiast pozwoli na udostępnianie informacji o pracach np. dyplomowych. Dzięki e-retencji studenci będą mogli skorzystać z indywidualnego programu wspomagającego proces kształcenia. Usługa e-ALKcloudID ułatwi natomiast bezpieczne korzystanie z uczelnianych systemów.

Nowe e-usługi wspierają nie tylko edukację, ale wykraczają poza jej obszar, m.in. e-zapisy to system zapisów na wydarzenia organizowane przez uczelnię, w tym na konferencje, spotkania z pracodawcami, szkolenia czy warsztaty. Usługa e-LLL, czyli e-life long learning pozwoli tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne w ramach kursów zdalnych, natomiast dzięki e-poradni świadczone będą różnego rodzaju porady, np. prawne. Usługa e-innowacje z kolei pozwoli na aktywny udział studentów i pracowników uczelni w procesie wyznaczania i realizacji celów organizacji i wspieranie procesu dzielenia się wiedzą. E-klinika przedsiębiorczości adresowana jest do studentów, absolwentów oraz przedsiębiorców w celu poznania ich indywidualnych potrzeb związanych z rynkiem pracy.

Tytuł projektu: E-Akademia – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego

Beneficjent: Akademia Leona Koźmińskiego

Całkowita wartość projektu: 2 739 080,57 zł

Kwota dofinansowania: 1 900 637,31 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie realizacji projektu ponadnarodowego „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu przeszkolenie pracowników MJWPU, wypracowanie nowych rozwiązań oraz podniesienie jakości współpracy z odbiorcami funduszy unijnych na Mazowszu.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś