Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą otrzyma wsparcie unijne na zakup sprzętu medycznego oraz aparatury specjalistycznej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz Joanna Czerwińska, dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.

Inwestycja obejmie zakup aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby AOS i POZ w zakresie diagnostyki i leczenia. W ramach projektu zakupione zostaną: sterylizatory parowe, myjnia ultradźwiękowa, urządzenie do czyszczenia parą, myjnia dezynfektor, oftalmoskop specjalistyczny, aparat do znieczulenia ogólnego, diatermia chirurgiczna (argonowa), respirator, 2 kardiomonitory stacjonarno-przenośne, 2 aparaty EKG, tympanometr diagnostyczny, holter ciśnieniowy, 2 holtery EKG i 2 kardiotokografy. Łącznie zakupionych zostanie 19 jednostek sprzętu medycznego. Przedsięwzięcie obejmie także przebudowę infrastruktury technicznej m.in. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej oraz gazowej służącej dostosowaniu budynków do wymogów zakupionego sprzętu.

Dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Nowoczesna aparatura zwiększy możliwości szpitala w zakresie rozwoju opieki koordynowanej.

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Całkowita wartość projektu: 2 496 105,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 996 884,00 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych