Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Natomiast do gminy Zakrzew trafi ponad 770 tys. zł na poszerzenie oferty kulturalnej w Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Termomodernizacja sali gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu otrzyma ponad 1,1 mln zł dofinansowania unijnego na termomodernizację sali gimnastycznej tj. jednego z kompleksu budynków użyteczności publicznej WSD. W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-budowlane: ocieplenie ścian, stropodachów czy wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Przeprowadzone zostaną też prace instalacyjne związane z modernizacją kotłowni i zmianą sposobu ogrzewania na pompy ciepła. Poza tym oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne i zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne.

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

Beneficjent: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

Całkowita wartość projektu: 1 442 689,18 zł

Kwota dofinansowania: 1 154 003,74 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Nowa ekspozycja w Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie

Do gminy Zakrzew trafi ponad 770 tys. zł wsparcia unijnego na utworzenie ekspozycji w Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie oraz dobudowę wieży widokowej z platformą dla niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie wystawa stała przedstawiająca etos rycerski w kontekście historyczno-kulturowym z początku XV w., czyli czasów bitwy pod Grunwaldem. Aranżacje sal będą nawiązywały do tematyki przedstawianych zagadnień, a zastosowane rozwiązania multimedialne uatrakcyjnią wystawę i rozwiną prezentowane wątki historyczne. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Braci Sienkiewiczowskiej oraz Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Tytuł projektu: Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy – ekspozycja muzealna

Beneficjent: Gmina Zakrzew

Całkowita wartość projektu: 1 648 620,68 zł

Kwota dofinansowania: 774 797,30 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś