Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu płońskiego. Na realizację 7 projektów drogowych w ramach RIT otrzyma on blisko 17 mln zł. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowanych zostanie w sumie ponad 45,5 km dróg powiatowych. Łączny koszt inwestycji to ponad 65,2 mln zł. Dziś umowę o dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik, starosta płoński Andrzej Stolpa oraz wicestarosta płoński Anna Dumińska-Kierska.

Te siedem inwestycji to sukces powiatu płońskiego i samorządów gminnych, które dokładają ze swoich budżetów ponad 10 mln zł. RIT-y to była szansa na wydzielenie funduszy na drogi, które są tak potrzebne bo decydują o szybkości naszego powiatu. Zmodernizowane drogi będą służyły następnemu pokoleniu i będą stanowiły bazę dla nowych inwestycji – powiedział  Andrzej Stolpa starosta płoński.

Powiat Płoński w dalszym ciągu jest liderem absorbcji środków unijnych. To spektakularny projekt, pokazujący jak wygląda dobra współpraca z sąsiednimi gminami. Efektem zrealizowanych inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa podróżujących, wygoda oraz dogodne połączenia z siecią TEN-T. Wszystkie projekty znalazły się w puli biorącej, co pokazuje, jak dobrze były przygotowane te inwestycje na etapie wniosku o dofinansowanie – podkreślał Adam Struzik marszałek Mazowsza.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3076W – ul. Płockiej w Płońsku

Dzięki unijnemu dofinansowaniu przebudowany zostanie ponad półtorakilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do drogi krajowej nr 10. W ramach projektu powstanie nawierzchnia jezdni, która zostanie pokryta warstwą bitumiczną. Poza tym powstaną też chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki postojowe i autobusowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i kolektor deszczowy odprowadzający ścieki do rzeki Płonki. Dodatkowo powstanie rondo na skrzyżowaniu z ulicami Mazowiecką i Jana Pawła II. Powstanie nowa konstrukcja zjazdów na przyległe nieruchomości oraz nasadzona zostanie zieleń izolacyjna.

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 11 300 514,84 zł

Kwota dofinansowania: 4 027 496,17 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W – ul. Warszawskiej w Płońsku

Przebudowa czeka także blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Targową i Wyszogrodzką do drogi krajowej nr 7. W ramach prac wykonane zostaną jezdnia bitumiczna, chodniki, ścieżki rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. Powstaną także miejsca parkingowe, nowe zjazdy na przyległe nieruchomości oraz zatoka autobusowa.

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 7 156 913,43 zł

Kwota dofinansowania: 2 022 916,59 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice

Powiat płoński zainwestuje fundusze unijne w przebudowę blisko 12-kilometrowego odcinka od Baboszewa do Kucic. Projektu zakłada remont istniejącej nawierzchni jezdni powiatowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania drogi powiatowej nr 3061W na połączeniu z drogą krajową nr 10. Powstaną również nowe ciągi piesze w miejscowościach Zbyszyno i Dzierzążnia. W miejscowości Zbyszyno powstanie także zatoka autobusowa. Z kolei w miejscowości Dzierzążnia wykonany zostanie remont na moście. Przebudowa obejmie zjazdy indywidualne i publiczne wraz z przepustami, a także istniejące pobocza. Odtworzone zostaną istniejące rowy drogowe odwadniające jezdnię, a przepusty zostaną odmulone. Uzupełniona zostanie zieleń izolacyjna na całym odcinku projektowanej drogi, a drzewa zlokalizowane w rowach drogowych zostaną wycięte.

 

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 13 662 193,67 zł

Kwota dofinansowania: 3 020 920,66 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin

Z kolei od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 zostanie przebudowany ponad 7-kilometrowy odcinek. Projekt zakłada remont istniejącej nawierzchnia drogi, a także przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz poboczy. Nową formę – ronda zyska skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 632. Odtworzone zostaną rowy drogowe odwadniające jezdnię, a przepusty odmulone. Zagospodarowana zostanie również zieleń wokół drogi – drzewa w rowach drogowych wycięta, a zieleń izolacyjna uzupełniona. Powstaną także nowe ciągi piesze w miejscowościach Strachowo i Dalanówek wraz z kanalizacją deszczową. Dodatkowo w Strachowie powstanie nowa zatoka autobusowa.

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 7 962 990,17 zł

Kwota dofinansowania: 2 773 740,51 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin

W ramach projektu zmodernizowany zostanie odcinek o długości 12,7 km. Przebudowane zostaną istniejąca nawierzchnia drogi, zjazdy indywidualne i publiczne, pobocza, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Starczewie Wielkim powstaną ciągi piesze wraz z kanalizacją deszczową.

Powstaną też rowy drogowe odwadniające jezdnię drogi powiatowej nr 3030W, odmulone zostaną przepusty, a także uzupełniona zieleń izolacyjna wraz z wycinką drzew zlokalizowanych w rowach drogowych.

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 13 919 792,61 zł

Kwota dofinansowania: 2 399 605,16 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Przebudowa  drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia

Zmodernizowany zostanie także ponad 5-kilometrowy odcinek drogi do Smardzewa do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin Kolonia. W ramach projektu zostaną wykonane prace obejmujące przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, a także rowów drogowych odwadniających jezdnię. W Smardzewie powstaną ciąg pieszy oraz zatoka autobusowa.

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 6 131 441,84 zł

Kwota dofinansowania: 1 606 911,33 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Przebudowa  drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec

Przebudowa obejmie także odcinek o długości 6,56 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w miejscowości Szczytno. Prace przewidują m.in. przebudowę istniejącej nawierzchni, ciągu pieszego w miejscowości Szczytno, a także zjazdów i poboczy. Powstaną rowy oraz oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu. Droga zostanie oznakowana, powstaną także rowy i zjazdy.

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 5 115 485,86 zł

Kwota dofinansowania: 1 075 085,10 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś