Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak poprawić jakość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności nad osobami starszymi?  Jak przygotować i wdrożyć właściwe rozwiązania, które umożliwią rozwój świadczeń zdrowotnych? Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym, np. Dziennych Domów Opieki Medycznej. Są to miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy otrzymają opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Na takie właśnie działania Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski od 30 września do 22 października. Pula środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to prawie 10 mln zł.

 

 

Wnioskodawcy starający się o dofinansowanie, powinni realizować swój projekt zgodnie z ogólnoeuropejskimi wytycznymi (wszystkie są dostępne w regulaminie konkursu). Jednym z nich jest dokument: „Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania (Standard DDOM)”, który wymaga zaangażowania w ramach projektu lekarza geriatry. W ramach jednego projektu można ubiegać się o wsparcie jednego DDOM. Liczba miejsc w DDOM – zgodnie ze standardem DDOM wynosi 25 miejsc, możliwe jest także utworzenie DDOM na 10 – 15 miejsc.

 

– Politykę senioralną na Mazowszu realizuje samorząd województwa, a fundusze europejskie współfinansują takie działania, jak  usługi wspierające samodzielność osób starszych i ich rodzin w środowisku lokalnym, wspierają realizację programów profilaktycznych, aktywizację seniorów wymagających opieki, a także  pomagają w działaniach na rzecz członków rodzin – opiekunów osób niesamodzielnych – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

 

Poprawić jakość życia

Podczas realizacji projektów, wnioskodawcy przygotują, a potem wdrożą takie rozwiązania, które skutecznie pomogą seniorom, np.:

  • efektywne rozwiązania w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,
  • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
  • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych,
  • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych,
  • rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych poprzez edukację i wsparcie psychologiczne.

 

Dla kogo pomoc?

Projekty będą skierowane do osób niesamodzielnych oraz osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu ale wymaga większej opieki. Pacjentami dziennego domu opieki medycznej będą także osoby, które opuściły szpital i potrzebują wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru nad terapią farmakologiczną, osoby wymagające rehabilitacji oraz działań usprawniających, a także pacjenci, którzy potrzebują wsparcia i edukacji zdrowotnej. W DDOM miejsce znajdą również pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

 

Kto może aplikować o środki europejskie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze posiadające na dzień złożenia wniosku umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ.  Kwota dofinansowania projektów w  konkursie to  9 977 040,00 zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi aż 93 %.

Średni koszt wsparcia dla jednego uczestnika projektu wyniesie do 17 tys. zł.

W przypadku projektów obejmujących utworzenie DDOM na 25 miejsc, dofinansowanie projektu może wynieść nawet 2 mln zł. Natomiast gdy beneficjent zaplanuje DDOM na 10-15 miejsc, wtedy dofinansowanie nie może przekroczyć 1 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-rpma-09-02-02-ip-01-14-087-19/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś