Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak poprawić jakość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności nad osobami starszymi?  Jak przygotować i wdrożyć właściwe rozwiązania, które umożliwią rozwój świadczeń zdrowotnych? Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym, np. Dziennych Domów Opieki Medycznej. Są to miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy otrzymają opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Na takie właśnie działania Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski od 30 września do 22 października. Pula środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to prawie 10 mln zł.

 

 

Wnioskodawcy starający się o dofinansowanie, powinni realizować swój projekt zgodnie z ogólnoeuropejskimi wytycznymi (wszystkie są dostępne w regulaminie konkursu). Jednym z nich jest dokument: „Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania (Standard DDOM)”, który wymaga zaangażowania w ramach projektu lekarza geriatry. W ramach jednego projektu można ubiegać się o wsparcie jednego DDOM. Liczba miejsc w DDOM – zgodnie ze standardem DDOM wynosi 25 miejsc, możliwe jest także utworzenie DDOM na 10 – 15 miejsc.

 

– Politykę senioralną na Mazowszu realizuje samorząd województwa, a fundusze europejskie współfinansują takie działania, jak  usługi wspierające samodzielność osób starszych i ich rodzin w środowisku lokalnym, wspierają realizację programów profilaktycznych, aktywizację seniorów wymagających opieki, a także  pomagają w działaniach na rzecz członków rodzin – opiekunów osób niesamodzielnych – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

 

Poprawić jakość życia

Podczas realizacji projektów, wnioskodawcy przygotują, a potem wdrożą takie rozwiązania, które skutecznie pomogą seniorom, np.:

  • efektywne rozwiązania w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,
  • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
  • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych,
  • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych,
  • rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych poprzez edukację i wsparcie psychologiczne.

 

Dla kogo pomoc?

Projekty będą skierowane do osób niesamodzielnych oraz osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu ale wymaga większej opieki. Pacjentami dziennego domu opieki medycznej będą także osoby, które opuściły szpital i potrzebują wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru nad terapią farmakologiczną, osoby wymagające rehabilitacji oraz działań usprawniających, a także pacjenci, którzy potrzebują wsparcia i edukacji zdrowotnej. W DDOM miejsce znajdą również pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

 

Kto może aplikować o środki europejskie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze posiadające na dzień złożenia wniosku umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ.  Kwota dofinansowania projektów w  konkursie to  9 977 040,00 zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi aż 93 %.

Średni koszt wsparcia dla jednego uczestnika projektu wyniesie do 17 tys. zł.

W przypadku projektów obejmujących utworzenie DDOM na 25 miejsc, dofinansowanie projektu może wynieść nawet 2 mln zł. Natomiast gdy beneficjent zaplanuje DDOM na 10-15 miejsc, wtedy dofinansowanie nie może przekroczyć 1 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-rpma-09-02-02-ip-01-14-087-19/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych