Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobre wieści dla mieszkańców Pułtuska i okolic. Już w drugiej połowie 2017 r. na terenie powiatu pułtuskiego powstanie system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Wpłynie to nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pozwoli też na ograniczenie skutków katastrof. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 430 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta pułtuski Jan Zalewski, wicestarosta pułtuski Beata Jóźwiak i skarbnik powiatu pułtuskiego Krystyna Rzepnicka.

Bezpieczeństwo w powiecie pułtuskim

W ramach projektu zakupiony zostanie system składający się z 21 punktów alarmowych wyposażonych w syreny szczelinowe wraz z urządzeniami sterowania i kontroli. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami: Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica. W gminach Obryte i Pokrzywnica zamontowane zostaną po 3 syreny z urządzeniami sterowniczymi, w gminie Pułtusk 15 takich syren, a w powiecie pułtuskim urządzenie do sterowania i kontroli. Elementy podsystemu zostaną rozmieszczone na terenach zagrożonych powodziami. W sytuacjach kryzysowych zapewni to sprawne przekazywanie informacji między administracją publiczną a mieszkańcami. Pozwoli też na ograniczenie skutków katastrof i zminimalizuje ryzyko kosztów wynikających z usunięcia lub naprawienia szkód.

Wzrost świadomości mieszkańców

Na terenie wszystkich gmin uczestniczących w projekcie prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna na temat m.in. rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegawczych, potencjalnych zagrożeń oraz działań prewencyjnych.

Tytuł projektu: Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego
Beneficjent: Powiat Pułtuski
Całkowita wartość projektu: 604 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 439 295,74 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś