Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobre wieści dla mieszkańców Pułtuska i okolic. Już w drugiej połowie 2017 r. na terenie powiatu pułtuskiego powstanie system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Wpłynie to nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pozwoli też na ograniczenie skutków katastrof. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 430 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta pułtuski Jan Zalewski, wicestarosta pułtuski Beata Jóźwiak i skarbnik powiatu pułtuskiego Krystyna Rzepnicka.

Bezpieczeństwo w powiecie pułtuskim

W ramach projektu zakupiony zostanie system składający się z 21 punktów alarmowych wyposażonych w syreny szczelinowe wraz z urządzeniami sterowania i kontroli. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami: Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica. W gminach Obryte i Pokrzywnica zamontowane zostaną po 3 syreny z urządzeniami sterowniczymi, w gminie Pułtusk 15 takich syren, a w powiecie pułtuskim urządzenie do sterowania i kontroli. Elementy podsystemu zostaną rozmieszczone na terenach zagrożonych powodziami. W sytuacjach kryzysowych zapewni to sprawne przekazywanie informacji między administracją publiczną a mieszkańcami. Pozwoli też na ograniczenie skutków katastrof i zminimalizuje ryzyko kosztów wynikających z usunięcia lub naprawienia szkód.

Wzrost świadomości mieszkańców

Na terenie wszystkich gmin uczestniczących w projekcie prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna na temat m.in. rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegawczych, potencjalnych zagrożeń oraz działań prewencyjnych.

Tytuł projektu: Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego
Beneficjent: Powiat Pułtuski
Całkowita wartość projektu: 604 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 439 295,74 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych