Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobre wieści dla mieszkańców Pułtuska i okolic. Już w drugiej połowie 2017 r. na terenie powiatu pułtuskiego powstanie system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Wpłynie to nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pozwoli też na ograniczenie skutków katastrof. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 430 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta pułtuski Jan Zalewski, wicestarosta pułtuski Beata Jóźwiak i skarbnik powiatu pułtuskiego Krystyna Rzepnicka.

Bezpieczeństwo w powiecie pułtuskim

W ramach projektu zakupiony zostanie system składający się z 21 punktów alarmowych wyposażonych w syreny szczelinowe wraz z urządzeniami sterowania i kontroli. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami: Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica. W gminach Obryte i Pokrzywnica zamontowane zostaną po 3 syreny z urządzeniami sterowniczymi, w gminie Pułtusk 15 takich syren, a w powiecie pułtuskim urządzenie do sterowania i kontroli. Elementy podsystemu zostaną rozmieszczone na terenach zagrożonych powodziami. W sytuacjach kryzysowych zapewni to sprawne przekazywanie informacji między administracją publiczną a mieszkańcami. Pozwoli też na ograniczenie skutków katastrof i zminimalizuje ryzyko kosztów wynikających z usunięcia lub naprawienia szkód.

Wzrost świadomości mieszkańców

Na terenie wszystkich gmin uczestniczących w projekcie prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna na temat m.in. rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegawczych, potencjalnych zagrożeń oraz działań prewencyjnych.

Tytuł projektu: Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego
Beneficjent: Powiat Pułtuski
Całkowita wartość projektu: 604 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 439 295,74 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych